Bijstand voor zelfstandigen

Soms kunt u als zelfstandig ondernemer bijstand aanvragen. Bijvoorbeeld als u een eigen bedrijf wilt starten vanuit de uitkering of als uw bedrijf tijdelijk financiële problemen heeft. Bent u net gestart als ondernemer? Wij ondersteunen u als het u niet lukt om een (minimum) inkomen te verdienen. U kunt hiervoor een beroep doen op de Bbz-regeling (Besluit bijstandverlening zelfstandigen 2004).

Bent u geboren na 1 januari 1960 of ouder dan 55 jaar? Dan kunt u misschien gebruik maken van de Ioaz-uitkering. Ioaz staat voor Wet Inkomensvoorziening Oudere en gedeeltelijk Arbeidsongeschikt gewezen Zelfstandige. 

Met een Bbz- of Ioaz-uitkering kunt u de kosten van uw levensonderhoud blijven betalen. U kunt ook een lening krijgen voor investeringen in uw bedrijf.

De gemeente Zoetermeer werkt samen met het Regionaal Bureau Zelfstandigen (RBZ) van de gemeente Rotterdam. Het RBZ voert voor de gemeente Zoetermeer het Bbz en de Ioaz uit.

Kijk voordat u een aanvraag indient op de website www.krijgikbbz.nl. U kunt daar gelijk zien of u mogelijk in aanmerking komt voor Bbz.

Wat u moet weten

Het Bbz en de wet Ioaz is er voor hulp:

  • Als u start als zelfstandig ondernemer.
  • Als u zelfstandig ondernemer bent en financiële problemen heeft.
  • Als u zelfstandig ondernemer bent en hiermee wilt stoppen.
  • Als u eraan denkt om te stoppen met uw onderneming omdat u te weinig inkomen uit uw bedrijf haalt.

Aanvulling tot bijstandsniveau

Met een Bbz-uitkering kunt u uw (gezins)inkomen aanvullen tot het bijstandsniveau. Welk bedrag u krijgt hangt af van uw inkomen en het inkomen van uw partner. Het bedrag hangt ook af van uw leefsituatie. Bijvoorbeeld of u met meerdere mensen een huishouden vormt. De gemeente houdt ook rekening met uw financiële situatie, zoals met uw woonlasten.

Bedrijfskapitaal Bbz

In bepaalde gevallen kunt u in aanmerking komen voor bedrijfskapitaal. Dit is een lening of een gift, mede afhankelijk van uw vermogen. Hiermee kunt u investeren in uw bedrijf. 

Aanvragen

  • U vraagt de bijstand aan via een aanvraagformulier op de website van het Regionaal Bureau Zelfstandigen (RBZ).
  • Door het beantwoorden van een aantal vragen ziet u direct of u een online Bbz-aanvraag kunt doen of dat eerst een gesprek met een medewerker van RBZ nodig is. Dit geldt bijvoorbeeld voor ondernemers die willen stoppen of ondernemers die een bedrijfskapitaal willen aanvragen.

Wat heeft u nodig voor de aanvraag?

  • Een DigiD inlogcode (u moet verplicht inloggen met DigiD).
  • Heeft u een partner? Deze moet verklaren ook akkoord te gaan met alle voorwaarden van de Bbz-uitkering. De uitkering wordt aan u beiden toegekend en moet worden opgegeven bij uw belastingaangifte.

Bewijsstukken

Welke documenten u nodig hebt, hangt af van uw situatie. Het Regionaal Bureau Zelfstandigen (RBZ) kan u hierover meer informatie geven.

Vragen?

Heeft u vragen? Of wilt u meer informatie? Neem dan contact op met het Regionaal Bureau Zelfstandigen (RBZ).

Hoelang duurt het?

Op een eenvoudige aanvraag ontvangt u binnen 13 weken een beslissing. Soms moet er aanvullend onderzoek plaatsvinden. Wanneer er meer onderzoek nodig is, duurt de behandeling van de aanvraag langer. Dan ontvangt u mogelijk een voorschot. U krijgt hierover bericht wanneer u een voorschot ontvangt.

Bezwaar maken

Als u het niet eens met de beslissing van de gemeente, dan kunt u binnen 6 weken bezwaar maken.