Een beschikking is een beslissing van de gemeente. Op deze pagina vindt u straks openbaar gemaakte documenten uit de categorie Beschikkingen van de Woo. Het gaat om schriftelijke besluiten van onze gemeente die gevolgen hebben voor personen of bedrijven.

Inwoners en bedrijven kunnen bij de gemeente producten en diensten aanvragen. Denk aan een vergunning, uitkering of subsidie. Op zo'n aanvraag moet de gemeente op tijd een beschikking nemen. De gemeente kan een aanvraag goedkeuren of afkeuren. Een deel van die beschikkingen wordt bekend gemaakt via www.officielebekendmakingen.nl.

Voor veel soorten beschikkingen maakt de Woo uitzonderingen. Die hoeft de gemeente niet openbaar te maken. Denk aan beschikkingen over belastingen, financiële bijstand en boetes. Stukken die bij een beschikking horen, maken we niet openbaar. Dat zijn bijvoorbeeld de aanvraag of andere stukken.

Het openbaar maken van documenten in de categorie Beschikkingen is nog niet verplicht. De openbaarmaking is wel in voorbereiding. De datum waarop openbaarmaking van beschikkingen verplicht wordt, wordt op een later moment via een Koninklijk besluit bekendgemaakt. Vanaf dat moment moet de gemeente nieuwe beschikkingen openbaar maken.