Hieronder een overzicht van de bedragen en afkortingen van de meest voorkomende belastingen in de gemeente Zoetermeer.

Afvalstoffenheffing (AFV)

OmschrijvingBedrag
Huishouden 1 persoon€ 307,48
Huishouden 2 personen€ 344,97
Huishouden 3 of meer personen€ 361,66

Hondenbelasting (HOND)

Hondenbezitters in Zoetermeer hoeven vanaf 1 januari 2024 geen hondenbelasting meer te betalen.

Onroerende zaakbelasting (OZB)

De basis voor de OZB-aanslag is de WOZ-waarde en het percentage. De WOZ-waarde vindt u op de aanslag.

OmschrijvingPercentageAfkorting
Eigendom woningen0,1186%OZBEW
Eigendom niet-woning0,4217%OZBEN
Gebruik niet-woning0,3055%OZBGN

Precariobelasting

Terras in Stadshart (in gebied A)

OmschrijvingKosten
Per m² per maand€ 4,95

Terras buiten Stadhart (buiten gebied A)

OmschrijvingKosten
Per m² per maand€ 2,64

Uitstalling of reclamebord

OmschrijvingKosten
Voor elke m² boven de 2m² per jaar€ 4,71

Rioolheffing (RIHG)

De aanslag rioolheffing bestaat uit 2 onderdelen:

  • een vast bedrag ⇒ voor 2024 is dat € 80,30 +
  • een percentage van de WOZ-waarde van uw huis ⇒ voor 2024 is dat 0,0147%

Niemand (behalve grootverbruikers) betaalt meer dan € 312,30 per perceel.

Toeristenbelasting

Het tarief bedraagt 7% over de overnachtingsprijs. 

Uitstalling of reclamebord

OmschrijvingKosten
In behandeling nemen van een aanvraag voor het plaatsen van een reclameobject€ 500,00