Beeldentuin achter Dorpsstraat 7

Achter Dorpsstraat 7 is een beeldentuin met 5 verschillende kunstwerken. U kunt de tuin iedere zondag van 12:00 uur tot 16:00 uur bezoeken. Op andere dagen is de tuin gesloten voor publiek.

De beeldentuin ligt in de parkachtige achtertuin van het rijksmonument 't Oude Huis uit 1872. Voor de Open Monumentendag 1990 zijn 6 kunstwerken speciaal voor de tuin ontworpen als blijvende tentoonstelling. Het thema van deze Open Monumentendag was 'Bouwstijlen herkennen'. De opdracht aan de kunstenaars was om een beeld te ontwerpen dat past bij het thema 'monument'.

Beelden

Eerder stonden er 6 kunstwerken van 6 verschillende kunstenaars. In de loop der tijd zijn er om verschillende redenen beelden bijgeplaatst en weggehaald. Op dit moment staan er 5 beelden in de beeldentuin.

Foto 't Oude Huis
Kunstwerk Edens End van Herman Lamers

Herman Lamers: Eden's End

In beeldentuin van 1990 tot nu.

Kunstcatalogus: Eden's end

Kunstwerk Schaal 1:4 van Barbara Kletter

Barbara Kletter: Schaal 1:4

In beeldentuin van 1990 tot nu.

Kunstcatalogus: Schaal 1:4

Kunstwerk M - Monument voor een monument van Han Goan Lim

Han Goan Lim: - M - Monument voor een monument

In beeldentuin van 1990 tot nu.

Kunstcatalogus: - M - Monument voor een monument

Kunstwerk Twee ganzen van Wim Sebel

Wim Sebel: Twee ganzen

In beeldentuin van 2014 tot nu.

Kunstcatalogus: Twee ganzen

Kunstwerk Grote Baikalrob van Theresa van der Pant

Theresa van der Pant: Grote Baikalrob

In beeldentuin van 2014 tot nu.

Kunstcatalogus: Grote Baikalrob

Kunstwerk Monument voor een boom van Dicky Brand

Dicky Brand: Monument voor een boom

In beeldentuin van 1990 tot 2014.

Kunstcatalogus: Monument voor een boom

Kunstwerk Facades van Hans van Bentem

Hans van Bentem: Façades

In beeldentuin tot 2014.

Het kwetsbare kunstwerk van Hans van Bentem (die opgroeide in Zoetermeerder) is gemaakt van glas en keramiek en raakte beschadigd. Het wordt gerepareerd en komt op een nieuwe plek te staan.

Kunstwerk Gebroken Verleden van Diet Wiegman

Diet Wiegman: Gebroken Verleden

In beeldentuin van 1990 tot 2021. Meerdere delen van het kunstwerk waren stukgevroren en verbrijzeld door een omgevallen boom. Het kunstwerk is in goed overleg met Diet Wiegman weggehaald.

Kunstwerk De man die vuur geeft van Jan Fabre

Jan Fabre: De man die vuur geeft

In beeldentuin van 2014 tot 2017.

Kunstcatalogus: De man die vuur geeft

Gevelstenen met gemeentewapens van Zegwaart en Zoetermeer

Op voorstel van het Historisch Genootschap Oud Soetermeer (HGOS) werden 2 monumentale gevelstenen in de museumtuin geplaatst. Op de gevelstenen staan de gemeentewapens van de 2 kernen waaruit in 1935 Zoetermeer is ontstaan: Zoetermeer en Zegwaart.

Gevelsteen van Zoetermeer

Gevelsteen Zoetermeer-Zegwaart

In de voortuin van 't Oude Huis sinds ongeveer 1990.

De steen van Zoetermeer dateert uit 1956 en is afkomstig van het raadhuis van Zoetermeer aan Dorpsstraat 10. Hoewel het gemeentewapen officieel al in 1936 is aangepast naar het ontwerp met 3 rechte stelen, werd dit ontwerp met de 3 gebogen stelen nog tot in de jaren 50 gebruikt.

Gevelsteen van Zegwaart

In de voortuin van 't Oude Huis sinds ongeveer 1989.

De steen van Zegwaart dateert uit 1915 en is afkomstig van het raadhuis van Zegwaart aan Dorpsstraat 92. Het pand is gesloopt in 1970. Zegwaart was een gemeente die in 1935 opging in de gemeente Zoetermeer. We kennen de naam nu nog als wijk van de stad, maar dan anders gespeld: Seghwaert.