Aanpassen onjuiste persoonsgegevens

De gemeente houdt gegevens over haar inwoners bij in de basisregistratie personen (BRP). Als uw persoonsgegevens niet goed staan geregistreerd, kunt u de gemeente vragen om dit aan te passen. U kunt uw gegevens controleren op MijnOverheid.

In de BRP staan naast uw voornamen, achternaam, geslacht en Burgerservicenummer (BSN) gegevens over uw:

 • ouders
 • nationaliteit
 • huwelijk of geregistreerd partnerschap
 • overlijden
 • inschrijving in de BRP
 • verblijfplaats (adres)
 • kinderen
 • verblijfstitel
 • gezagsverhouding en curatele
 • reisdocument (Nederlands paspoort en/of identiteitskaart)
 • kiesrecht

Wat moet u doen?

Heeft u Nederlandse documenten waaruit blijkt dat uw gegevens niet juist zijn geregistreerd? Maak dan een afspraak om deze documenten in te leveren.

 • Tijdens de afspraak doet u aan de balie een verzoek voor het aanpassen van uw persoonsgegevens (een 'correctieverzoek').
 • Neem uw identiteitsbewijs mee naar de afspraak.

Gaat het om documenten uit het buitenland? Dan willen wij eerst zeker weten of uw documenten zijn afgegeven door de juiste persoon of instantie. U moet daarom eerst uw documenten laten legaliseren. Kijk voor meer informatie bij: Buitenlandse documenten legaliseren en verifiëren.

Afspraak maken

U moet voor het inleveren van documenten eerst een afspraak maken.

Afspraak inleveren (buitenlandse) documenten

Meenemen naar de afspraak:

 • uw geldige identiteitsbewijs
 • een document waarop de foute gegevens staan
 • een officieel document waarop de juiste gegevens staan (bijvoorbeeld een huwelijksakte)

Kosten

OmschrijvingKosten
Verzoek tot aanpassing gegevens in de BRPgratis

Hoelang duurt het?

De gemeente stuurt u binnen 4 weken een brief als uw gegevens zijn aangepast. Ook als de gemeente uw gegevens niet kan of mag aanpassen, krijgt u daarover een brief.

Tip

Het Meldpunt Fouten in Overheidsregistraties (MFO) is onderdeel van de Rijksdienst voor Identiteitsgegevens (RvIG). Het MFO helpt burgers, bedrijven en overheidsorganisaties bij het corrigeren van een fout in een overheidsregistratie.