De gemeente houdt gegevens over haar inwoners bij in de Basisregistratie Personen (BRP). Als uw persoonsgegevens niet goed geregistreerd staan, kunt u de gemeente vragen om dit aan te passen. U kunt uw gegevens controleren op MijnOverheid.

Wat u moet doen

Heeft u Nederlandse documenten waaruit blijkt dat uw gegevens niet juist zijn geregistreerd? Maak dan een afspraak om deze documenten in te leveren.

  • Tijdens de afspraak doet u aan de balie een verzoek voor het aanpassen van uw persoonsgegevens (een 'correctieverzoek').
  • Neem uw identiteitsbewijs mee naar de afspraak.

Gaat het om documenten uit het buitenland? Dan willen wij eerst zeker weten of uw documenten zijn afgegeven door de juiste persoon of instantie. U moet daarom eerst uw documenten laten legaliseren. Kijk voor meer informatie bij: Buitenlandse documenten legaliseren en verifiëren.

Afspraak maken

U moet voor het inleveren van documenten eerst een afspraak maken.

Afspraak inleveren (buitenlandse) documenten

Vergeet niet uw identiteitsbewijs mee te nemen naar de afspraak.

Kosten

ProductKosten
Verzoek tot aanpassing gegevens in de BRPgratis

Hoe lang duurt het?

De gemeente stuurt u binnen 4 weken een brief als uw gegevens zijn aangepast. Ook als de gemeente uw gegevens niet kan of mag aanpassen, krijgt u daarover een brief.

Tip

Het Meldpunt Fouten in Overheidsregistraties (MFO) is onderdeel van de Rijksdienst voor Identiteitsgegevens (RvIG). Het MFO helpt burgers, bedrijven en overheidsorganisaties bij het corrigeren van een fout in een overheidsregistratie.