Uw buitenlandse document is niet automatisch rechtsgeldig in Nederland. De gemeente moet weten dat uw documenten zijn afgegeven door de juiste persoon of instantie. Zorg daarom voor legalisatie van uw document.

Legalisatie betekent dat u officieel laat maken dat uw document echt is. Dit doet u in het land waar uw document is opgesteld.

U kunt alleen originele documenten laten legaliseren. Het kan gaan om een akte van:

 • geboorte
 • huwelijk
 • echtscheiding
 • overlijden
 • erkenning
 • adoptie

Wat u moet doen

Document legaliseren

Hoe u uw document legaliseert, hangt af van het land waar uw document is opgesteld. Als Nederland een verdrag over legalisatie heeft gesloten met dat land, dan gaat legaliseren makkelijker.

Nederland heeft wél een verdrag met het land van uw document: 

 • Ga naar de Nederlandse ambassade of het Nederlands consulaat in het land waar uw document is opgesteld. Zij legaliseren uw document.
 • Is het land aangesloten bij het Apostilleverdrag? Dan hoeft u alleen een apostillestempel op uw document te hebben. De apostillestempel vraagt u aan bij een officiële instantie in het land waar uw document is opgesteld. Meestal is dit de minister van Veiligheid en Justitie of de minister van Buitenlandse Zaken.

Nederland heeft géén verdrag met het land van uw document: 

 • Laat uw document eerst legaliseren in het land waar uw document is opgesteld. Meestal kan dit bij het ministerie van Buitenlandse Zaken in dat land. Ga daarna naar de Nederlandse ambassade of het Nederlands consulaat in dat land. Zij legaliseren uw document nog een keer.

Document verifiëren

Vraag bij de gemeente om verificatie van uw document.

Inschrijven huwelijk of geregistreerd partnerschap gesloten buiten Nederland?

 • Onder 'Te downloaden' vind u het formulier verzoek tot inschrijving.
 • Vul het formulier in en stuur deze naar:

Gemeente Zoetermeer
Afdeling Publieksplein
Postbus 15
2700 AA ZOETERMEER

Afspraak maken

Op dit moment kunt u hiervoor geen online afspraak maken. Bel met 14 079

Afspraak wijzigen of verwijderen?

Als u een afspraak heeft gemaakt krijgt u daarvan een bevestiging per e-mail. In deze e-mail staat ook een link waarmee u zelf uw afspraak kunt wijzigen of verwijderen.

Heeft u de e-mail niet meer? Bel dan met 14 079. Een medewerker kan de afspraak voor u wijzigen of verwijderen.

Meenemen

Registreren

Voor het laten registreren van uw buitenlandse document in de BRP neemt u mee:

 • het originele buitenlandse document (eventueel met vertaling)
 • uw geldige identiteitsbewijs

Vertaling

Als het document niet in het Nederlands, Engels, Duits of Frans is, dan moet u een vertaling laten maken door een beëdigd tolk/vertaler in Nederland. Maakt u gebruik van een vertaler in het buitenland? Dan moet u de vertaling ook laten legaliseren.

Afhalen buitenlandse brondocumenten

Voor het afhalen van uw document neemt u mee:

 • uw geldige identiteitsbewijs

Registreren huwelijk

Wilt u een huwelijk registreren waarbij één van u beiden niet de Nederlandse nationaliteit heeft? Dan moet u beiden een verklaring ondertekenen dat u het huwelijk/geregistreerd partnerschap niet bent aangegaan om verblijfsrecht in Nederland te krijgen.

 • Onder 'Te downloaden' vind u het formulier verzoek tot inschrijving.
 • Vul het formulier in en stuur deze naar:

Gemeente Zoetermeer
Afdeling Publieksplein
Postbus 15
2700 AA ZOETERMEER

Deze verklaring is niet nodig als:

 • U 10 jaar of langer bent getrouwd of een geregistreerd partnerschap bent aangegaan.
 • Uw huwelijk of geregistreerd partnerschap inmiddels is beëindigd.
 • U beiden de nationaliteit heeft van een land in de Europese Unie of van Liechtenstein, Noorwegen, IJsland of Zwitserland.
 • U een verblijfsvergunning heeft voor onbepaalde tijd.

Kosten

ProductKosten
Registratie van documenten in de BRPgratis

Hoe lang duurt het?

Legalisatie van documenten kan enkele maanden duren. Dit hangt af van de lokale instantie die de documenten moet legaliseren.