Uw buitenlandse document is niet automatisch rechtsgeldig in Nederland. De gemeente moet weten dat uw documenten zijn afgegeven door de juiste persoon of instantie. 

Wat moet u doen?

Zorg voor legalisatie van uw document. Op de website van de Rijksoverheid(externe link) vindt u informatie per land of een document gelegaliseerd moet worden en zo ja, hoe dit moet gebeuren.

U kunt alleen originele documenten laten legaliseren. Het kan gaan om een akte van:

 • geboorte
 • huwelijk
 • echtscheiding
 • overlijden
 • erkenning
 • adoptie

Meenemen

Registreren

Voor het laten registreren van uw buitenlandse document in de BRP neemt u mee:

 • het originele buitenlandse document (eventueel met vertaling)
 • uw geldige identiteitsbewijs

Vertaling

Als het document niet in het Nederlands, Engels, Duits of Frans is, dan moet u een vertaling laten maken door een beëdigd tolk/vertaler in Nederland. Maakt u gebruik van een vertaler in het buitenland? Dan moet u de vertaling ook laten legaliseren.

Afhalen buitenlandse brondocumenten

Voor het afhalen van uw document neemt u mee:

 • uw geldige identiteitsbewijs

Registreren huwelijk

Wilt u een huwelijk registreren waarbij één van u beiden niet de Nederlandse nationaliteit heeft? Dan moet u beiden een verklaring ondertekenen dat u het huwelijk/geregistreerd partnerschap niet bent aangegaan om verblijfsrecht in Nederland te krijgen.

Voor Nederlands:

For English:

Deze verklaring is niet nodig als:

 • U 10 jaar of langer bent getrouwd of een geregistreerd partnerschap bent aangegaan.
 • Uw huwelijk of geregistreerd partnerschap inmiddels is beëindigd.
 • U beiden de nationaliteit heeft van een land in de Europese Unie of van Liechtenstein, Noorwegen, IJsland of Zwitserland.
 • U een verblijfsvergunning heeft voor onbepaalde tijd.

Afspraak maken

Op dit moment kunt u niet online een afspraak maken voor het inleveren van documenten. Bel voor een afspraak met 14 079

Afspraak wijzigen of verwijderen?

Als u een afspraak heeft gemaakt krijgt u daarvan een bevestiging per e-mail. In deze e-mail staat ook een link waarmee u zelf uw afspraak kunt wijzigen of verwijderen.

Heeft u de e-mail niet meer? Bel dan met 14 079. Een medewerker kan de afspraak voor u wijzigen of verwijderen.

Kosten

ProductKosten
Registratie van documenten in de BRPgratis

Hoelang duurt het?

Legalisatie van documenten kan enkele maanden duren. Dit hangt af van de lokale instantie die de documenten moet legaliseren.