Voor meldingen en informatie over openbare orde en veiligheid

Wie zijn uw wijkagenten?

  • René Bommelé
  • Belinda Schippers

U kunt de wijkagenten ook volgen via X | @wijkagrokkeveen.

Contact

Via telefoonnummer 0900-8844 of via www.politie.nl | Contact.

Spreekuur

Elke dinsdag van 14.00 tot 15.00 uur aan de Nathaliegang 79. Een afspraak maken is niet nodig.

Aangifte doen

U kunt bij de wijkagenten geen aangifte doen van een strafbaar feit. Hiervoor kunt u terecht bij het politiebureau aan het Wegstapelplein. Alleen op afspraak via www.politie.nl of 0900-8844.

Voor een aantal strafbare feiten kunt u ook online aangifte doen. Kijk voor een verdere uitleg op de website van de politie.

Wijk en Agent Samen (WAS)

De wijkagenten doen mee aan het project Wijk en Agent Samen, oftewel WAS Rokkeveen. WAS is een initiatief van Politie Haaglanden en de bewoners van Rokkeveen om samen de leefbaarheid in de wijk te verbeteren.