Woningcorporatie De Goede Woning (DGW) heeft het plan 20 bungalows aan Westergo en 3 bungalows aan Oostergo te vervangen door nieuwbouw. Het plan van DGW is de bungalows te vervangen door appartementen van 2 bouwlagen, totaal ongeveer 44 woningen. DGW begeleidt de huidige bewoners bij het vinden van een vervangende huurwoning.

Om welke bungalows gaat het?

De adressen zijn:

  • Biesland 5, 6, 7
  • Collinsland 6, 7, 8
  • Drechterland 15, 16, 17
  • Duiveland 6, 7, 8
  • Flevoland 6, 7, 8
  • Montferland 1, 2, 55, 56, 57 en
  • Salland 1, 2, 3 (deze woningen liggen langs Oostergo)

Waarom nieuwbouw?

De 23 bungalows zijn aan vervanging toe. Ze verkeren momenteel in slechte staat. Renoveren is door de relatief hoge kosten, de exploitatietijd en de toekomstbestendigheid van de woningen geen optie. Ook de plattegrond van de woning voldoet niet meer aan de eisen van deze tijd. Nieuwbouw biedt de mogelijkheid om te verduurzamen, om iets grotere woningen te bouwen en om een extra laag woningen toe te voegen. Hierdoor wil DGW meer huurders een passende en duurzame woning bieden.

Participatie

Voor de ongeveer 44 nieuw te bouwen woningen ligt nog geen vastgesteld plan klaar. DGW heeft de eerste schetsen gemaakt. Deze schetsen konden de buurtbewoners op 28 november bekijken tijdens een inloopbijeenkomst en aandachtspunten meegeven voor de verdere uitwerking tot een voorlopig ontwerp. Bij de gemeente is bekend dat er zorgen zijn over het parkeren. Omwonenden die hier iets over kwijt wilden of nog andere aandachtspunten zagen, konden dit op de bijeenkomst laten weten aan medewerkers van de gemeente. Ook lieten DGW en gemeente tijdens de avond de planning zien hoe zij verder werken aan het plan. Hier leest u het verslag van de avond.

Volgende bijeenkomst

In een volgende bijeenkomst in het voorjaar van 2024 vertelt DGW wat zij met de meegegeven aandachtspunten heeft gedaan en is het voorlopig ontwerp te bekijken. De gemeente verwacht dan meer te kunnen vertellen over de oplossingen voor het parkeren en de uitkomst van parkeeronderzoeken.

Meer informatie

Kijk voor meer informatie op de website van De Goede Woning: www.dgw.nl/westergo.