De gemeente kan van bepaalde documenten een gewaarmerkte kopie afgeven. Bijvoorbeeld van uw paspoort of rijbewijs. De ambtenaar verklaart met het waarmerken dat de kopie er precies zo uitziet als het origineel.

Een gewaarmerkte kopie of gewaarmerkt afschrift kunt u nodig hebben voor:

  • Officiële transacties, zoals het (ver)kopen van een huis.
  • Gevallen waarin u het originele document niet uit handen wilt geven, bijvoorbeeld bij een kopie van een identiteitsdocument.

Diploma's en/of getuigschriften

Kopieën van diploma’s en getuigschriften worden niet gewaarmerkt door de gemeente. Hiervoor kunt u terecht bij de onderwijsinstelling waar u het diploma of getuigschrift heeft behaald. Ook documenten met een kerkelijke inslag worden niet gewaarmerkt door de gemeente.

Afspraak maken

Afspraak waarmerken kopie

Afspraak wijzigen of verwijderen?

Als u een afspraak heeft gemaakt krijgt u daarvan een bevestiging per e-mail. In deze e-mail staat ook een link waarmee u zelf uw afspraak kunt wijzigen of verwijderen.

Heeft u de e-mail niet meer? Bel dan met 14 079. Een medewerker kan de afspraak voor u wijzigen of verwijderen.

Meenemen

  • Het document wat gewaarmerkt moet worden. Een kopie van het document wordt gemaakt door de baliemedewerker.

Kosten

U betaalt de kosten bij het waarmerken. Aan de balie kunt u alleen pinnen.

OmschrijvingKosten
Waarmerken kopie of afschrift (per pagina)€ 3,26

Hoe lang duurt het?

U krijgt het gewaarmerkte document direct mee.