Doet u vrijwilligerswerk of mantelzorg? Dan bent u niet altijd goed verzekerd. De gemeente heeft daarom een verzekering voor vrijwilligers afgesloten. Hierdoor zijn alle vrijwilligers automatisch verzekerd tijdens hun werk.

De verzekering moet u zien als 'vangnet'. Dat betekent dat u de schade eerst moet melden bij uw eigen verzekering of bij de verzekering van de organisatie waarvoor u vrijwilligerswerk doet.

Wat u moet weten

Mantelzorger?

U bent alleen verzekerd als u een ongeval krijgt of als u uw persoonlijke eigendommen kwijt of beschadigd raken.

Vrijwilliger bij brandweer of politie?

Dan bent u niet verzekerd via deze verzekering.

Wat moet u doen?

U bent automatisch verzekerd, hiervoor hoeft u niets te doen.

Wat moet u doen bij schade?

 1. U gaat eerst na of de schade op een eigen verzekering of bij de verzekering van de organisatie waar u vrijwilligerswerk doet gemeld kan worden. 
  > Is dit mogelijk? Dan meldt u daar de geleden schade.
  > Is dit niet mogelijk? Dan meldt u de schade via het Schadeformulier Vrijwilligersverzekering (zie 'Handige links').
 2. Stuur het ingevulde formulier naar vrijwilligersverzekering@zoetermeer.nl
 3. De gemeente meldt de schade bij de verzekeraar.
 4. Een schadebehandelaar van de verzekeraar neemt de schade in behandeling. De schade wordt rechtstreeks met de benadeelde afgehandeld.
 5. De verzekeraar informeert de gemeente over de afhandeling van de schade.

Schade of verwonding door een ongeval?

 1. U hoeft niet na te gaan of de schade op een andere verzekering gedekt is.
 2. U meldt de schade direct bij de gemeente (bel met 14 079).Autoschade

Wordt de geleden schade niet vergoed? Meldt de schade dan bij uw WA Casco of autoverzekering.

Lijdt u persoonlijke schade? Bijvoorbeeld door verlies van no-claim en/of eigen risico? Dan stuurt u daarvan een gespecificeerde opgave.

Kunnen de genoemde verzekeraars de schade niet in behandeling nemen? Dan kan misschien de verzekeraar van de gemeente Zoetermeer u helpen binnen de verzekering voor vrijwilligers. Is dat het geval? Dan ontvangen wij graag van u de brieven van de verzekeraars.