Vernieuwing Palenstein

Palenstein wordt de komende jaren flink vernieuwd

De gemeente Zoetermeer en de woningcorporaties De Goede Woning, Stedelink (voorheen Vestia) en Vidomes hebben afspraken gemaakt om de vernieuwing van Palenstein samen aan te pakken. Zo worden het woningaanbod, de openbare ruimte én de voorzieningen verbeterd. De ruime en groene opzet van de wijk en de gunstige ligging, nabij uitvalswegen, het nieuwe RandstadRail station en het centrumgebied maken van Palenstein een ideale woonwijk. Zeker als het woningaanbod gevarieerder wordt met kleinschalige appartementencomplexen en gezinswoningen.

Meer over de vernieuwingen in de wijk Palenstein

www.palensteinzoetermeer.nl

Maquette nieuwe inrichting Palenstein

Stand van zaken

Bestemmingsplan 2e partiële herziening Palenstein, winkelcentrum Croesinckplein e.o. vastgesteld

Maandag 20 september 2021 heeft de gemeenteraad het bestemmingsplan 2e Partiële herziening Palenstein, winkelcentrum Croesinckplein e.o. vastgesteld.

Het besluit rond het definitieve bestemmingsplan en de bijbehorende stukken worden vanaf 1 oktober 2021 gedurende een periode van zes weken ter inzage gelegd bij de Omgevingsbalie in het Stadhuis-Forum aan het Stadhuisplein 1 te Zoetermeer.

Het bestemmingsplan met bijbehorende stukken is daarnaast ook digitaal raadpleegbaar op www.ruimtelijkeplannen.nl (rechtstreekse link).

Er is voor dit besluit rechtstreeks beroep mogelijk bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.

In de publicatie of kennisgeving (te downloaden onderaan deze pagina) van het besluit is beschreven wie beroep kan instellen en binnen welke termijn dat mogelijk is.

Publicatie

De start van de wettelijke procedure en de wettelijke inspraaktermijn publiceert de gemeente in het Gemeenteblad.

www.overheid.nl

Als u een melding wilt ontvangen van de publicatie dan kunt u zich inschrijven voor de e-mailservice.

E-mailservice openbare bekendmakingen

Documenten