Verkoop of verhuur vastgoed gemeente

De gemeente verkoopt of verhuurt regelmatig eigen grond, gebouwen of ruimten in gebouwen, bijvoorbeeld aan maatschappelijke organisaties. Soms kan er ook sprake zijn van het uitgeven van grond in erfpacht. Het begrip dat we hiervoor gebruiken is 'uitgifte van vastgoed'. Als de gemeente vastgoed wil uitgeven dan maakt zij dat bekend op deze pagina en in het Gemeenteblad.

Iedereen krijgt een kans, tenzij...

Gemeenten zijn verplicht om iedereen die mogelijk geïnteresseerd is in het door de gemeente uit te geven vastgoed de gelegenheid te geven om daarvoor in aanmerking te komen. De Hoge Raad heeft in een uitspraak op 26 november 2021, het zogenaamde Didam-arrest, op hoofdlijn uitgelegd hoe de gemeente dit moet doen. De gemeente heeft daar in het Beleidskader uitgifte vastgoed verder invulling aan gegeven. De gemeente moet duidelijk laten weten als zij van plan is om eigen vastgoed uit geven. Dit doen wij door het plaatsen van een bekendmaking op deze pagina en in het Gemeenteblad. Ook moet de gemeente laten zien op welke manier een keuze wordt gemaakt voor een koper of huurder. Dat moet gebeuren op basis van objectieve, toetsbare en redelijke voorwaarden.

Onder het kopje 'Publicaties' vindt u deze bekendmakingen. In de gevallen dat de gemeente gebruik maakt van een makelaar vindt u daarin ook een link naar de website van de makelaar.

Eén partij komt in aanmerking

Het komt voor dat de gemeente vindt dat er slechts één bepaalde partij in aanmerking komt voor een uitgifte. In dat geval maakt de gemeente de uitgifte bekend op deze pagina en in het Gemeenteblad. Met daarbij een uitleg waarom alleen die ene partij in aanmerking komt. Ook deze bekendmakingen vindt u onder het kopje 'Publicaties'.

Meer informatie

Team Vastgoed en Team Grondzaken, via telefoon 14 079 of e-mail vastgoedtransacties@zoetermeer.nl.