Parkeren

Op 16 december 2019 heeft de gemeenteraad de nieuwe nota Parkeerbeleid Zoetermeer en de Nota Parkeernormen en Uitvoeringsregels Zoetermeer 2019 vastgesteld. Het nieuwe parkeerbeleid is tot stand gekomen in overleg met inwoners en ondernemers.