De gemeenteraad heeft op 27 juni 2023 besloten de huisvesting van het UWV uit te breiden in het Stadhuis. Door deze uitbreiding kunnen de organisaties nog beter samenwerken. Daarnaast heeft Zoetermeer de opdracht vanuit het Rijk om een Regionaal Werkcentrum in te richten waar de dienstverlening aan werkgevers, werknemers en werkzoekenden gezamenlijk wordt verleend.

Het UWV heeft een verzoek ingediend om het aantal werkplekken en spreekkamers van het UWV in het Stadhuis uit te breiden. Om deze uitbreiding mogelijk te maken, worden aanpassingen gedaan aan een deel van het Werkplein, Ter Zake Het Ondernemershuis en de tweede verdieping van het Stadhuis. De verbouwing is gestart in maart 2024 en duurt volgens de planning tot en met september 2024.

Werkzaamheden

De werkzaamheden vinden voornamelijk plaats binnen het gebouw. Daarnaast zal een luchtbehandelingskast op het dak van het Stadhuis worden geplaatst. Deze kast reguleert verwarming, ventilatie en airconditioning in het gebouw. Gedurende de werkzaamheden wordt op deze pagina informatie gedeeld over de bereikbaarheid van Zuidwaarts en eventuele geluidsoverlast.

Nieuwe tijdelijke locatie Werkplein

Tijdens de verbouwing verhuist het Werkplein tijdelijk naar een nieuwe locatie aan Zuidwaarts 2, het pand van voormalig museum De Voorde. De brievenbus van het Werkplein op de oude locatie aan Zuidwaarts 9 blijft open en kan tijdens de hele verbouwing gebruikt worden.

Nieuwe tijdelijke locatie Ter Zake Het Ondernemershuis

Starters en ondernemers zijn welkom op de nieuwe locatie van Ter Zake aan Stadhuisplein 22 voor een informeel gesprek, advies of een netwerkbijeenkomst. Ook kunnen ondernemers gebruik maken van een van de flexwerkplekken.

Meer informatie

Heeft u vragen over de Verbouwing van het Werkplein en Ter Zake het Ondernemershuis? Stuur een e-mail naar projectenpmv@zoetermeer.nl met als onderwerp: 'Uitbreiding werkplekken UWV'.