Veilig Thuis

Veilig Thuis Haaglanden is het centrale advies- en meldpunt voor iedereen die met huiselijk geweld en/of kindermishandeling te maken heeft of krijgt. Niet alleen voor slachtoffers en plegers, ook voor bezorgde omstanders en professionals.

Meer informatie is te vinden op www.veiligthuishaaglanden.nl. Het is mogelijk om rechtstreeks te bellen via 0800-2000. Veilig Thuis is 7 dagen per week en 24 uur per dag bereikbaar.