1. Waarom komt er een nieuw zwembad?

Veel inwoners hebben de wens uitgesproken voor de komst van een recreatiezwembad. Daarnaast is een van de huidige zwembaden verouderd. De gemeenteraad heeft in 2017 het besluit genomen om een nieuw, duurzaam recreatiezwembad te bouwen. Op 15 juli 2019 heeft de gemeenteraad op basis van een locatieonderzoek ingestemd met een voorstel voor het nieuwe zwembad en de positie daarvan binnen het Van Tuyllpark.

2. Waar wordt het nieuwe zwembad gebouwd?

Het nieuwe zwembad wordt gebouwd in het Van Tuyllpark. Op basis van een locatieonderzoek naar 17 verschillende locaties in de stad heeft de gemeenteraad deze locatie als beste locatie aangewezen.

Locatie onderzoek en advies ten behoeve van nieuw zwembad

Links een luchtfoto van het bouwterrein. Rechts een tekening hoe het nieuwe zwembad op de kavel komt te staan.

3. Hoe gaat het zwembad eruit zien?

Samen met toekomstige gebruikers is gewerkt aan een programma van eisen. Het ontwerpteam heeft met de input van deze gebruikers een Definitief Ontwerp gemaakt. Hierin is het volgende opgenomen:

  • Een recreatiebad met te openen wanden en dak met verschillende speelvoorzieningen en glijbaan.
  • Een peuter- en kinderbad met verschillende speelvoorzieningen.
  • Een doelgroepenbad dat geschikt is voor diverse activiteiten.
  • Een 8-baans 25 meterbad met tribune.
  • Een onoverdekte waterspeelplaats met speelelementen.
  • Een ligweide en buitenterras.

Het nieuw te bouwen zwembad voldoet aan alle hedendaagse eisen op het gebied van kwaliteit en duurzaamheid. Het zwembad wordt aardgasvrij en zal voldoen aan BENG-eisen (bijna energie neutraal gebouw). In het ontwerp is extra aandacht voor toegankelijkheid.

Impressies van het nieuwe zwembad. Beeld: VenhoevenCS architecture+urbanism

4. Wanneer is het zwembad af?

In 2021 is er een aannemer gekozen voor de bouw. Begin november 2021 is de bouwplaats ingericht en zijn de werkzaamheden gestart. Volgens de planning is het gebouw in december 2023 af. Het terrein rondom het zwembad is in de tweede helft van 2024 klaar.

5. Wat gebeurt er met zwembad De Driesprong?

Het nieuwe zwembad vervangt De Driesprong. Zwembad De Driesprong, dat gebouwd is in 1957, is verouderd en aan vervanging toe. Op termijn wordt De Driesprong gesloten. De sporthal en sportschool in De Driesprong verhuizen dan naar een andere locatie. De precieze locatie wordt onderzocht.

6. Wat gebeurt er met zwembad De Veur?

De Veur blijft open en blijft in de basis een bad voor de verenigingen, diverse doelgroepen en/ of diplomazwemmen.

7. Waarom koopt de gemeente Het Keerpunt niet terug?

Zwembad Het Keerpunt is in particuliere handen. De huidige eigenaar wil het zwembad niet verkopen en is van plan om Het Keerpunt om te bouwen tot een wellnesscentrum.

8. Waarom wordt een bestaand zwembad niet uitgebreid?

Er zijn twee zwembaden in Zoetermeer: De Driesprong en De Veur. Zwembad De Driesprong, dat gebouwd is in 1957, is verouderd en aan vervanging toe. Zwembad De Veur voldoet aan de huidige eisen, een renovatie is niet nodig. De gemeenteraad heeft eerder al gekozen om niet De Veur uit te breiden in combinatie met renovatie Driesprong maar een nieuw zwembad te realiseren als vervanging van De Driesprong.