Op 12 april 2019 is het nieuwe vaarbeleid voor de Zoetermeerse wateren van kracht geworden. De Zoetermeerse wateren zijn de Zoetermeerseplas, de Broekwegwetering en de Noordhovense plas.

Tot 12 april 2019 was het niet toegestaan om te varen op de Zoetermeerseplas. Alleen vaarvergunninghouders mochten daar varen. Dat vaarverbod is opgeheven. In plaats daarvan geldt het volgende vaarbeleid.

Het is alleen toegestaan te varen op de Zoetermeerse wateren als:

  • op het vaartuig een elektrische motor wordt gebruikt
  • er niet harder dan 6 kilometer per uur wordt gevaren

Een belangrijke reden voor het nieuwe vaarbeleid is dat de overlast en de milieubelasting van elektrisch aangedreven motoren beduidend minder zijn dan door brandstof aangedreven motoren. Laatstgenoemde motoren zorgen voor geluidsoverlast, stank en uitstoot. Het gemeentebestuur wil stevig inzetten op de energietransitie: een overgang van het gebruik van fossiele brandstoffen naar het gebruik van elektriciteit. Een verbod op het gebruik van benzinemotoren op vaartuigen levert een bijdrage aan deze energietransitie.

Voor de huidige vaarvergunninghouders geldt een uitzondering met betrekking tot het gebruik van elektrische motoren. De uitzondering houdt in dat zij tot 12 april 2024 gebruik mogen maken van benzinemotoren. Vanaf 12 april 2024 moeten ook zij een elektrische motor gebruiken. Alle vaarvergunninghouders hebben persoonlijk een brief ontvangen.

Team Handhaving, de politie, de brandweer en de Zoetermeerse reddingsbrigade mogen altijd zowel benzinemotoren gebruiken als harder varen dan 6 kilometer per uur.

Bent u van mening dat u gebruik moet maken van een benzinemotor en/of harder moet varen dan 6 kilometer per uur? Dan kunt u daarvoor een ontheffing aanvragen.

Heeft u vragen?

Contactformulier

Luchtfoto van wateren in Zoetermeer
Zoetermeerse wateren