We willen dat het Van Tuyllpark en de bedrijventerreinen ook in de toekomst prettige plekken zijn om te verblijven, sporten en werken. Daarom werken we aan een toekomstvisie.

Meepraten

We vinden het belangrijk dat iedereen mee kan praten over de toekomstige inrichting van het park.

In september 2022 is er een eerste bijeenkomst geweest voor bewoners en alle gebruikers van het park om ideeën voor het park op te halen. Hierna zijn we in december 2022 in gesprek gegaan met eigenaren en ondernemers op de omliggende bedrijventerreinen.

Op basis van alle reacties hebben we bouwstenen opgesteld voor de toekomstvisie voor het park en de bedrijventerreinen. Hiermee laten we zien hoe het park en de bedrijventerreinen er in de toekomst uit zouden kunnen zien. Op 6 april 2023 was er een inloopbijeenkomst waar iedereen kon aangeven welke 'bouwstenen' wel en welke niet aanspreken. Bekijk hier de presentatie en het sfeerverslag van de bijeenkomst.

U kon ook van 10 tot en met 24 april 2023 op de bouwstenen reageren via het online participatieplatform doemee.zoetermeer.nl. Bekijk hier het verslag met de reacties.

Vervolg

Uw reacties nemen we vervolgens mee in de uitwerking van een voorkeursmodel. De gemeenteraad neemt vervolgens een besluit over dit voorkeursmodel.

Meer informatie

Heeft u vragen over de visie? Stuur een e-mail naar projectenpmv@zoetermeer.nl met als onderwerp: Toekomstvisie Van Tuyllpark.

Foto's: Bureau Citymarketing Zoetermeer