Nieuw schoolgebouw en nieuwe sporthal aan het Van Doornenplantsoen

De gemeente Zoetermeer bouwt aan het Van Doornenplantsoen een nieuw schoolgebouw voor het MOTION Beweeg College en een nieuwe gemeentelijke sporthal.

MOTION Beweeg College

Na de bestuursovername door Stichting Lucas Onderwijs, is de naam van deze vmbo-school veranderd. De nieuwe naam sluit beter aan bij de huidige koers en behoefte van de school.

De huidige locatie is sterk verouderd en veel te groot. De nieuwe school biedt ruimte aan maximaal 550 leerlingen. Het Programma van Eisen 'Frisse scholen 2021' is een basis voor het bouwen van een nieuwe school. Hiermee wordt een goede en geschikte onderwijskwaliteit vastgelegd in een leuke, gezonde, inspirerende en duurzame omgeving. In een Frisse School is aandacht voor de thema's: energie, luchtkwaliteit, temperatuur, licht en geluid.

Sporthal

In het coalitieakkoord 'Samen doen wat nodig is' is afgesproken om te investeren in sportaccommodaties. De nieuwe sporthal wordt gebouwd vanwege het tekort aan sporthallen in Zoetermeer.

De nieuwe sporthal wordt overdag gebruikt door de scholen. Daarnaast zullen ook de Zoetermeerse sportverenigingen en gehandicapten- en wedstrijdsport de zaal gebruiken. Een aantal gezamenlijke ruimten zal worden gedeeld met het MOTION Beweeg College (entree, garderobe, kleedruimte, toiletten). Dankzij deze samenwerking wordt de sporthal optimaal benut.

De bouwlocatie (rood) aan het Van Doornenplantsoen en het huidige schoolgebouw (blauw)

Ontwerpfase

Het voorlopig ontwerp is afgerond. Momenteel wordt in een bouwteam, samen met de architect, de aannemer en de adviseurs het definitief ontwerp verder uitgewerkt.

Nieuw bestemmingsplan

De school en de sporthal zullen worden gebouwd op het grasveld tegenover de bestaande school. Hiervoor is een nieuw bestemmingsplan opgesteld. Op maandag 23 oktober 2023 is het raadsvoorstel voor de vaststelling van het bestemmingsplan voor de nieuwbouw Van Doornenplantsoen aangenomen en hiermee is de bestemming gewijzigd.

Wegomlegging

Om de realisatie van het schoolgebouw en de sporthal mogelijk te maken, is een wegomlegging in het Van Doornenplantsoen nodig. Deze werkzaamheden vinden plaats tijdens de zomervakantie, in de periode van 15 juli tot en met 23 augustus 2024. Het verkeer wordt omgeleid wat gevolgen heeft voor zowel auto- als fietsverkeer. Volledige informatie over de tijdelijke routes vindt u in de brief onderaan deze pagina.

Omgevingsvergunning

Het plan is om rond de zomervakantie de omgevingsvergunning aan te vragen.

Start bouw - informatieavond

Na het verkrijgen van de omgevingsvergunning kan de aannemer aan de slag om de school en sporthal daadwerkelijk te gaan bouwen. Voorafgaand aan de start van de bouw wordt de directe omgeving uitgenodigd bij een informatieavond waarin onder andere informatie over de bouw, veiligheid, en de inrichting van de bouwplaats zal worden gedeeld.

Voorlopig ontwerp. Beeld: Architect De Twee Snoeken (Den Bosch)

Planning

  • Uitwerking definitief ontwerp - april t/m juni 2024
  • Aanvraag omgevingsvergunning - juni / juli 2024
  • Start bouw - eerste kwartaal 2025
  • Oplevering - tweede kwartaal 2026

Documenten