Op 24 juni 2019 heeft de raad ingestemd met de ontwikkeling van een hotel van Van der Valk aan de Zilverstraat met een oppervlakte van 20.000 m2 en een hoogte van 75 meter. Het bouwplan is vervolgens verder uitgewerkt. Het bouwplan voor het hotel kent nu deels een bouwhoogte van circa 74 meter en bestaat uit circa 192 hotelkamers, vergader- en congreszalen, een restaurant, een wellness met zwembad en fitnessfaciliteiten en een casino. Er worden voldoende parkeerplaatsen gerealiseerd volgens het geldende parkeerbeleid.

Het bestemmingsplan voor dit perceel grond is nu 'Bedrijventerrein' en moet worden gewijzigd om het hotel mogelijk te maken. Het bouwplan is in strijd met de bestemmingen 'Bedrijventerrein' (met bouwhoogtes van 20 en 25 meter), 'Groen' en 'Verkeer-Verblijfsgebied' zodat het bestemmingsplan moet worden aangepast. Vooruitlopend op de ontwikkeling van het hotel heeft Jack's Casino in samenwerking met Van der Valk een tijdelijk casino gerealiseerd. Het tijdelijk casino wordt geëxploiteerd tot aan de ingebruikname van het definitieve casino dat wordt ondergebracht in het hotel.

Stand van zaken juli 2023

Bestemmingsplan en omgevingsvergunning

Op 21 februari 2023 heeft het college van burgemeester en wethouders ingestemd met het ontwerpbestemmingsplan Zilverstraat en de ontwerp-omgevingsvergunning. Beide ontwerpbesluiten hebben 6 weken ter inzage gelegen voor het indienen van zienswijzen. In juni 2023 is het bestemmingsplan samen met de beantwoording van de twee ingediende zienswijzen in juni 2023 naar de gemeenteraad gestuurd voor besluitvorming.

Informatiebijeenkomst

Tijdens de periode dat de ontwerpbesluiten ter inzage lagen heeft er op 29 maart 2023 een informatiebijeenkomst plaatsgevonden. Geïnteresseerden konden informatie krijgen en vragen stellen over de inhoud en procedure van het ontwerpbestemmingsplan, de ontwerp-omgevingsvergunning en alle bijbehorende stukken. De omwonenden hebben hiervoor een uitnodiging ontvangen. Hier kunt u de getoonde afbeeldingen en het sfeerverslag bekijken.

Gebied voor hotel aangegeven op kaart

Participatie

Op 28 januari 2020 was er een eerste participatiebijeenkomst voor omwonenden. Deze ging vooral over de komst van het tijdelijke casino en gaf een doorkijk naar de ontwikkeling van het hotel. Bij de te downloaden documenten vindt u de presentatie die is gegeven aan de ongeveer 25 aanwezigen, het sfeerverslag van de eerste avond en de brief die verzonden is naar de omwonenden over de tweede participatieavond.

De tweede participatieavond was op donderdagavond 23 september 2021 en had als onderwerp het ontwerp van het hotel en de openbare ruimte. 

Presentatie 23 september 2021

Documenten