Woningcorporatie De Goede Woning  wil een nieuw appartementengebouw bouwen in het Van Aalstpark. Voordat de gemeente beslist of het gebouw er kan komen, wil de gemeente van u weten wat u van het plan vindt. Op deze pagina houden we u op de hoogte van de ontwikkelingen.

Waarom een nieuw appartementengebouw?

De Jacob du Meeflat is toe aan vernieuwing. De Goede Woning zal het gebouw over een aantal jaar moeten opknappen of moeten slopen en opnieuw bouwen. Het gebouw opknappen als de huurders er wonen geeft lange tijd veel overlast. De Goede Woning stelt voor om naast de Jacob du Meeflat in het Van Aalstpark een nieuw appartementengebouw te bouwen van ongeveer 140 sociale huurwoningen. De huurders van de Jacob du Meeflat kunnen dan naar het nieuwe gebouw verhuizen en in de wijk blijven wonen. Ook wil De Goede Woning door nieuwe woningen te bouwen, een bijdrage leveren aan het verminderen van de woningnood.

Van Aalstpark

Met de bouw van een nieuw appartementengebouw, ziet de gemeente kansen om het Van Aalstpark op te knappen. Ook heeft de gemeente ideeën voor een fietspad door het Van Aalstpark.

Wat vindt de buurt?

Voordat de gemeente beslist of het gebouw er wel of niet kan komen, wil zij eerst met bewoners, omwonenden en geïnteresseerden spreken. De gemeente wil weten wat zij van een nieuw gebouw in het Van Aalstpark vinden en wil graag weten wat hun wensen en ideeën zijn.

Informatiebijeenkomst

De gemeente en De Goede Woning organiseerden samen een informatiebijeenkomst op dinsdagavond 21 februari. Belangstellenden konden langs gesprekstafels lopen en hun wensen en ideeën inbrengen over de mogelijke nieuwbouw en het opknappen van het Van Aalstpark. Het sfeerverslag van de bijeenkomst vindt u onderaan deze pagina.

Doemee.zoetermeer.nl

Belangstellenden konden van 22 februari tot en met 7 maart 2023 meedenken over de mogelijke nieuwbouw in het Van Aalstpark via DoeMee Zoetermeer | Nieuwbouw Van Aalstpark. Op deze website vindt u ook het plan van De Goede Woning. De reactietermijn is inmiddels verlopen. De gemeente beantwoord alle binnengekomen reacties in een eindverslag.

Hoe verder?

De gemeente verzamelt alle reacties die zijn binnengekomen tijdens de bijeenkomst en via doemee.zoetermeer.nl. De gemeente beantwoordt de reacties in een eindverslag. In het tweede kwartaal van 2023 wordt het eindverslag behandeld door het college van burgemeester en wethouders. Het eindverslag maakt onderdeel uit van het onderzoek of het mogelijk is om een nieuw appartementen gebouw te bouwen in het Van Aalstpark.

Huurders Jacob Du Meeflat

Bent u huurder van een woning in de Jacob Du Meeflat? Dan kunnen wij ons voorstellen dat u extra vragen heeft over wat de plannen van De Goede Woning voor u betekenen. De Goede Woning organiseert voor de bewoners van de Jacob Du Meeflat spreekuren. Daarnaast is het ook mogelijk om uw vragen te stellen aan De Goede Woning, via telefoon 079–343 8000 of een e-mail te sturen naar woonservice@dgw.nl.