Woningcorporatie De Goede Woning  wil een nieuw appartementengebouw bouwen in het Van Aalstpark. Voordat de gemeente beslist of het gebouw er kan komen, wil de gemeente van u weten wat u van het plan vindt. Op deze pagina houden we u op de hoogte van de ontwikkelingen.

Waarom een nieuw appartementengebouw?

De Jacob du Meeflat is toe aan vernieuwing. De Goede Woning zal het gebouw over een aantal jaar moeten opknappen of moeten slopen en opnieuw bouwen. Het gebouw opknappen als de huurders er wonen geeft lange tijd veel overlast. De Goede Woning stelt voor om naast de Jacob du Meeflat in het Van Aalstpark een nieuw appartementengebouw te bouwen van ongeveer 140 sociale huurwoningen. De huurders van de Jacob du Meeflat kunnen dan naar het nieuwe gebouw verhuizen en in de wijk blijven wonen. Ook wil De Goede Woning door nieuwe woningen te bouwen, een bijdrage leveren aan het verminderen van de woningnood.

Van Aalstpark

Met de bouw van een nieuw appartementengebouw, ziet de gemeente kansen om het Van Aalstpark op te knappen. Ook heeft de gemeente ideeën voor een fietspad door het Van Aalstpark.

Wat vindt de buurt?

Voordat de gemeente beslist of het gebouw er wel of niet kan komen, heeft de gemeente eerst bewoners, omwonenden en geïnteresseerden gesproken tijdens een informatiebijeenkomst op 21 februari 2023. Het sfeerverslag van de bijeenkomst vindt u onderaan deze pagina. Daarnaast konden belangstellenden van 22 februari tot en met 7 maart 2023 meedenken over de mogelijke nieuwbouw in het Van Aalstpark via DoeMee Zoetermeer | Nieuwbouw Van Aalstpark. Op deze website vindt u ook het plan van De Goede Woning. De reactietermijn is inmiddels verlopen.

Eindverslag participatie

De gemeente heeft de binnengekomen reacties beantwoord in een eindverslag participatie. Het college van burgemeester en wethouders heeft het verslag vastgesteld. Onderaan deze pagina vindt u het eindverslag. Met het vaststellen van het eindverslag is het participatietraject van de eerste van het haalbaarheidsonderzoek afgerond.

Hoe verder?

De uitkomsten van het participatietraject met daarin de zorgen en wensen van de omgeving, zijn aanleiding om samen met De Goede Woning de tijd te nemen over hoe het vervolgtraject er uit moet gaan zien. De gemeente gebruikt die tijd om onder andere een overzicht te maken met wensen en ideeën voor het gebied rondom het Van Aalstpark. Voor De Goede Woning geldt dat zij op dit moment onderzoek uit laten voeren naar de staat van de huidige flat. Dit onderzoek dient als onderbouwing voor de keuze voor renovatie of sloop met nieuwbouw.

In de tweede helft van 2023 zal het college van burgemeester en wethouders een besluit nemen over het vervolg van het haalbaarheidsonderzoek. Indien het college besluit om het haalbaarheidsonderzoek voort te zetten dan wordt er onderzoek gedaan naar de invulling van de financiële, juridische en milieutechnische haalbaarheid van het plan van De Goede Woning voor nieuwbouw in het Van Aalstpark.

Huurders Jacob Du Meeflat

Bent u huurder van een woning in de Jacob Du Meeflat en heeft u vragen over de plannen van De Goede Woning? Dan kunt u contact opnemen met De Goede Woning, via telefoon 079–343 8000 of een e-mail te sturen naar woonservice@dgw.nl.