De gemeente wil eerst uw eigen kracht, talenten en mogelijkheden aanspreken. Als u een uitkering hebt ligt daarom de nadruk op het zoeken naar betaald werk en als het niet anders kan naar aangepast werk of werken met behoud van uw uitkering. Dat is voor uzelf beter én voor de samenleving. Uw werkregisseur van De Binnenbaan helpt u bij het zoeken naar geschikt werk en kan voor u verschillende trajecten inzetten.

Solliciteren

Bent u in staat om te werken en kunt u naar verwachting zelf werk vinden, dan moet u actief solliciteren. Uw werkregisseur ondersteunt u hierbij als het nodig is.

Re-integratietraject

Soms is werk nog een stap te ver, omdat u bijvoorbeeld al langere tijd niet hebt gewerkt of omdat u (gedeeltelijk) arbeidsongeschikt bent. Dan kijkt uw werkregisseur of u een re-integratietraject naar werk kunt doen. Met zo'n traject worden uw kansen op de arbeidsmarkt vergroot. Dat betekent bijvoorbeeld dat u deelneemt aan een sollicitatietraining of gaat werken met behoud van uitkering.

Als u een arbeidsbeperking hebt

Als u een beperking hebt, kan uw werkregisseur u helpen door bijvoorbeeld een aanpassing van uw werkplek te organiseren of een coach. Soms is ook een subsidie voor de werkgever mogelijk zodat die u makkelijker in dienst kan nemen.

Vrijwilligerswerk

Vrijwilligerswerk kan onderdeel zijn van een re-integratietraject. Het kan het vinden van betaald werk makkelijker maken en bovendien kunt u op die manier iets terug doen voor de samenleving.

Natuurlijk mag uw vrijwilligerswerk de kansen op betaald werk niet in de weg staan. U moet voldoende tijd en energie overhouden voor het zoeken naar een betaalde baan. Voor vacatures kunt u terecht op www.zoetermeervoorelkaar.nl.

Meer over bijstand en vrijwilligerswerk

Opleiding

Ook een opleiding kan deel uitmaken van uw re-integratietraject. Samen met uw werkregisseur bekijkt u of een opleiding het u makkelijker maakt om aan het werk te komen.

Als u op eigen initiatief een opleiding wilt volgen moet u overleggen met uw werkregisseur. De opleiding mag u niet verhinderen om betaald werk te zoeken.