SnowWorld Zoetermeer heeft plannen voor uitbreiding en modernisering. Dit jaar (2023) vindt hiervoor een haalbaarheidsonderzoek plaats. Dat betekent dat de gemeente Zoetermeer samen met SnowWorld onderzoekt of de plannen haalbaar zijn. Een onderdeel hiervan is het betrekken van inwoners en andere belanghebbenden bij de plannen, zodat zij hun mening kunnen geven op de plannen.

Plannen van SnowWorld

De huidige activiteiten die worden aangeboden bij SnowWorld zorgen voor een bezoekersconcentratie in de wintermaanden. Voor het voeren van een stabiele bedrijfsvoering vindt de exploitant het van belang om in de zomermaanden het bezoekersaantal te laten stijgen. Om dit te bereiken wil SnowWorld het activiteiten-aanbod in Zoetermeer uitbreiden. Onder meer met dit doel heeft SnowWorld het naastgelegen in- en outdoor activiteitencentrum Adventure Valley aangekocht.

Het plan van SnowWorld bestaat uit de komst van een uitbouw van Adventure Valley met kabelbaan (zip-line), een hotel, een kinderspeeltuin, reguleren van parkeerruimte en verbouwing van het huidige pand.

Betrekken van inwoners en belanghebbenden

Op dinsdag 9 mei 2023 is er een eerste bijeenkomst voor omwonenden over de plannen van SnowWorld. Tijdens deze eerste bijeenkomst worden de eerste schetsontwerpen toegelicht en de gemeente zal uitleg geven over de achtergrond van de plannen.

Vervolg

Later dit jaar komen er nog twee vervolgbijeenkomsten met omwonenden. Zij ontvangen hier per brief een uitnodiging voor. Na afloop van deze bijeenkomsten staan de presentaties en verslagen op deze pagina.

Meer informatie

Heeft u vragen? Stuur een e-mail naar projectenpmv@zoetermeer.nl met als onderwerp: SnowWorld Zoetermeer uitbreiding en modernisering. Wij nemen dan zo snel mogelijk contact met u op.