In Zoetermeer wordt steeds meer stroom gebruikt en ook steeds meer stroom opgewekt. Het elektriciteitsnet wordt daardoor steeds meer gebruikt. Stedin zorgt voor dit elektriciteitsnet en om ook in de toekomst stroom te kunnen leveren wil Stedin het net versterken. Stedin heeft bij de gemeente Zoetermeer aangegeven enkele transformatorstations te willen vervangen en ook nieuwe te willen toevoegen.

Impressiebeelden transformatorstations

Huidige situatie

In de stad staan op dit moment 7 transformatorstations. Dit zijn kleine gebouwen waar hoogspanningskabels binnenkomen en stroom wordt omgezet naar diverse kleinere kabels met minder spanning. Deze stations verdelen dus de stroom voor kleinere delen van de stad en zijn noodzakelijk om iedereen in de stad van stroom te voorzien.

Locaties

Op diverse locaties in de stad worden transformatorstations vernieuwd of vervangen. Vier daarvan zijn inmiddels benoemd: de Edisonstraat, de Wiltonstraat, het Abdissenbos en de Zwaardslootseweg. Voor de andere stations worden nog nader onderzoek gedaan. Mogelijke nieuwe locaties zullen vervolgens ook hier op de website worden geplaatst.

Edisonstraat

Aan de Edisonstraat staat op dit moment al een transformatorstation en er wordt onderzocht of er verderop in de straat een tweede geplaatst kan worden. Het gaat om het veld naast de parkeerplaats van de mormonenkerk. De gemeente heeft de buurt betrokken bij vooral de inrichting van het perceel waarop het station komt te staan. Onder aan deze pagina is een verslag van de informatiebijeenkomst te vinden. Om het nieuwe station te kunnen bouwen, moeten er 3 bomen verwijderd worden. De bomen worden in deze winterperiode verwijderd. Er komen nieuwe bomen terug, op een later moment, in de buurt van het terrein. Omwonenden hebben hierover een brief ontvangen. Deze brief leest u onderaan deze webpagina.

Wiltonstraat

In de Wiltonstraat wordt onderzocht of een nieuw station kan worden geplaatst. Het gaat om een groenstrook op de hoek met de Philipsstraat. De gemeente heeft de buurt betrokken bij vooral de inrichting van het perceel waarop het station komt te staan. Onder aan deze pagina is een verslag van de informatiebijeenkomst te vinden. Het huidige station aan de Schoolstraat wordt afgebroken nadat het nieuwe station in gebruik is genomen. Om het nieuwe station te kunnen bouwen, moeten er 5 bomen en een stuk groen verwijderd worden. De werkzaamheden hiervoor vinden in deze winterperiode plaats. Ter vervanging komen er nieuwe bomen en een stuk groen terug, op een later moment op een nader te bepalen plek. Omwonenden hebben hierover een brief ontvangen. Deze brief leest u onderaan deze webpagina.

Abdissenbos

Aan het Abdissenbos staat momenteel een transformatorstation dat moet worden uitgebreid. Dit verdeelstation moet namelijk voorzien in de groeiende energievraag van het ontwikkelgebied De Entree en de wijk Meerzicht. Om ook in de toekomst in een ongestoorde energievoorziening te blijven voorzien wordt het transformatorstation aan het Abdissenbos nu uitgebreid. Op 7 september organiseerde de gemeente samen met Stedin een bijeenkomst om buurtbewoners hier meer over te vertellen. Lees de uitnodiging. Bij de documenten hieronder vindt u de afbeeldingen van het voorlopig ontwerp, het processchema en het verslag van de bijeenkomst.

Zwaardslootseweg

Ook aan de Zwaardslootseweg staat momenteel een transformatorstation dat moet worden uitgebreid. Het huidige station bevindt zich tussen De Sniep en de tennisbaan. Dit station voldoet niet meer aan de huidige vraag naar capaciteit op het stroomnet. Momenteel wordt onderzocht waar de uitbreiding precies gesitueerd kan gaan worden. Naar verwachting vindt er in het tweede kwartaal van dit jaar een bijeenkomst plaats om bewoners te informeren over de plannen.

Documenten