Impressiebeelden transformatorstations

In Zoetermeer wordt steeds meer stroom gebruikt en ook steeds meer stroom opgewekt. Het elektriciteitsnet wordt daardoor steeds meer gebruikt. Stedin zorgt voor dit elektriciteitsnet en om ook in de toekomst stroom te kunnen leveren wil Stedin het net versterken. Stedin heeft bij de gemeente Zoetermeer aangegeven enkele transformatorstations te willen vervangen en ook nieuwe te willen toevoegen.

Huidige situatie

In de stad staan op dit moment zeven transformatorstations. Dit zijn kleine gebouwen waar hoogspanningskabels binnenkomen en stroom wordt omgezet naar diverse kleinere kabels met minder spanning. Deze stations verdelen dus de stroom voor kleinere delen van de stad en zijn noodzakelijk om iedereen in de stad van stroom te voorzien.

Locaties

Op diverse locaties in de stad worden transformatorstations vernieuwd of vervangen. Twee daarvan zijn inmiddels benoemd: Edisonstraat en Wiltonstraat. Voor de andere stations worden nog nader onderzoek gedaan. Mogelijke nieuwe locaties zullen vervolgens ook hier op de website worden geplaatst.

Edisonstraat

Aan de Edisonstraat staat op dit moment al een transformatorstation en er wordt onderzocht of er verderop in de straat een tweede geplaatst kan worden. Het gaat om het veld naast de parkeerplaats van de mormonenkerk. Het college heeft in april 2022 aangegeven dat de komende maanden onderzocht kan worden in welke vorm de nieuwe locatie haalbaar is. De gemeente wil de buurt betrekken bij vooral de inrichting van het perceel waarop het station komt te staan. Onder aan deze pagina vindt u een plattegrond van de exacte locatie.

Wiltonstraat

In de Wiltonstraat wordt onderzocht of een nieuw station kan worden geplaatst. Het gaat om een groenstrook op de hoek met de Philipstraat. Het college heeft in april 2022 aangegeven dat de komende maanden onderzocht kan worden in welke vorm de nieuwe locatie haalbaar is. De gemeente wil de buurt betrekken bij vooral de inrichting van het perceel waarop het station komt te staan. Onder aan deze pagina vindt u een plattegrond van de exacte locatie.