In Zoetermeer wordt steeds meer stroom gebruikt en ook steeds meer stroom opgewekt. Het elektriciteitsnet wordt daardoor steeds meer gebruikt. Stedin zorgt voor dit elektriciteitsnet en om ook in de toekomst stroom te kunnen leveren wil Stedin het net versterken. Stedin heeft bij de gemeente Zoetermeer aangegeven enkele transformatorstations te willen vervangen en ook nieuwe te willen toevoegen.

Impressiebeelden transformatorstations

Huidige situatie

In de stad staan op dit moment zeven transformatorstations. Dit zijn kleine gebouwen waar hoogspanningskabels binnenkomen en stroom wordt omgezet naar diverse kleinere kabels met minder spanning. Deze stations verdelen dus de stroom voor kleinere delen van de stad en zijn noodzakelijk om iedereen in de stad van stroom te voorzien.

Locaties

Op diverse locaties in de stad worden transformatorstations vernieuwd of vervangen. Drie daarvan zijn inmiddels benoemd: de Edisonstraat, de Wiltonstraat en het Abdissenbos. Voor de andere stations worden nog nader onderzoek gedaan. Mogelijke nieuwe locaties zullen vervolgens ook hier op de website worden geplaatst.

Edisonstraat

Aan de Edisonstraat staat op dit moment al een transformatorstation en er wordt onderzocht of er verderop in de straat een tweede geplaatst kan worden. Het gaat om het veld naast de parkeerplaats van de mormonenkerk. De gemeente heeft de buurt betrokken bij vooral de inrichting van het perceel waarop het station komt te staan. Onder aan deze pagina is een verslag van de informatiebijeenkomst te vinden. Ook vindt u onder aan deze pagina een plattegrond van de exacte locatie.

Wiltonstraat

In de Wiltonstraat wordt onderzocht of een nieuw station kan worden geplaatst. Het gaat om een groenstrook op de hoek met de Philipsstraat. De gemeente heeft de buurt betrokken bij vooral de inrichting van het perceel waarop het station komt te staan. Onder aan deze pagina is een verslag van de informatiebijeenkomst te vinden. Ook vindt u onder aan deze pagina een plattegrond van de exacte locatie.

Abdissenbos

Aan het Abdissenbos staat momenteel een transformatorstation dat moet worden uitgebreid. Dit verdeelstation moet namelijk voorzien in de groeiende energievraag van het ontwikkelgebied De Entree en de wijk Meerzicht. Om ook in de toekomst in een ongestoorde energievoorziening te blijven voorzien wordt het transformatorstation aan het Abdissenbos nu uitgebreid. Op 7 september organiseerde de gemeente samen met Stedin een bijeenkomst om buurtbewoners hier meer over te vertellen. Lees de uitnodiging. Bij de documenten hieronder vindt u de afbeeldingen van het voorlopig ontwerp, het processchema en het verslag van de bijeenkomst.