Het kompas is belangrijker dan de klok

We zijn thuis bij Ton in de Bergenbuurt. In de huiskamer hangt een schilderij met daarop 2 handen die naar elkaar reiken. Een bekende uitsnede uit het schilderij van Michelangelo waarop de schepping van Adam is geschilderd. Het geeft de verbinding weer die Ton nastreeft. Niet omdat het leuk is om samenwerking te stimuleren, maar vooral omdat het nodig is. "Het doel is om het onderlinge contact tussen mensen te vergroten", zegt Ton. "Dat zorgt voor win-win situaties."

Vijf jaar geleden kwam er een folder in de brievenbus van woningcorporatie Vidomes. Dat ging toen over de energietransitie. Er waren plannen voor een proefproject in de buurt om een zogenaamde 'nul op de meter', situatie te krijgen. Dit betekent dat de woningen het hele jaar evenveel stroom verbruiken als dat ze opwekken. "Ik heb hier wel een beetje verstand van omdat ik dat mijn hele leven in die wereld heb gewerkt. In 1993 was ik al betrokken bij de eerste zonneboilers. Ik vond het belangrijk dat we als bewoners hierover mee konden praten. Het was voor mij de aanleiding om een bewonerscommissie op te richten. Die was er al eerder geweest, maar bestond niet meer. Samen met andere buurtbewoners hebben we dit weer nieuw leven ingeblazen."

Om een bewonerscommissie op te richten moet 70 procent van de huurders van Vidomes uit de buurt hier toestemming voor geven. "We hebben toen alle 70 woningen geïnformeerd en zijn bij iedereen langsgegaan. 61 woningen gaven toestemming. 9 waren er niet thuis. Dus we konden door."

In de praktijk gaat het echter niet alleen om het proefproject. Ook om andere zaken die in de buurt spelen wordt de bewonerscommissie ingeschakeld. Dat gaat dan meestal om zaken over de leefbaarheid in de buurt. Ton probeert samen met de andere leden van de bewonerscommissie altijd om het onderlinge contact te vergroten. Situaties positief te benaderen, hoe lastig dit soms ook is.

"Toen ik met prepensioen ging, kreeg ik een boek, 'De 7 eigenschappen van effectief leiderschap' van Stephen Covey. Dat heeft mij toen wel wat dingen geleerd. Bijvoorbeeld dat we accepteren dat andere mensen anders naar de wereld kijken. En dat het kompas belangrijker is dan de klok. Dus dat een doel stellen en richting geven belangrijker is dan de tijd die ervoor nodig is om dat doel te bereiken. Dat gaat soms met kleine stappen."

Een van die stappen was om de onderlinge verbinding in de wijk te vergroten. "Met hulp van het 'Lief en Leedbudget' konden we rond Kerst in 3 straten de mensen een kleine attentie geven. Een plantje, kaartje, strikje en chocolade als cadeau. We hebben samen met vrijwilligers er 150 uitgereikt aan de deur. Dat zorgde voor heel veel blije gezichten en een goed gevoel."

Naast zijn vrijwilligerswerk in de bewonerscommissie Bergenbuurt is ook actief bij andere zaken. Zo is hij adviseur van de werkgroep energietransitie van Vidomes. Is energiecoach en is hij een van de deelnemers aan het Burgerberaad over afvalinzameling. En in 2025 gaat Vidomes beginnen met het proefproject in de Bergenbuurt. Ook hier zal Ton bij betrokken blijven.