Toegankelijkheidsraad Zoetermeer

De Toegankelijkheidsraad is een onafhankelijke raad die tot taak heeft dat Zoetermeer op alle gebieden van de samenleving zo toegankelijk mogelijk is of gaat worden voor bewoners of bezoekers met een beperking.

De raad doet dit door gevraagd en ongevraagd advies te geven aan het college van burgemeester en wethouders en het organiseren van activiteiten.

Wilt u in contact komen met de Toegankelijkheidsraad, dan kunt u een e-mail sturen naar info@toegankelijkheidsraadzoetermeer.nl.

Meer informatie

toegankelijkheidsraadzoetermeer.nl