Toegankelijkheid

Bij de bouw van www.zoetermeer.nl besteden wij veel aandacht aan toegankelijkheid, bouwkwaliteit en vindbaarheid. We willen alle informatie zo aanbieden dat iedereen het kan bekijken en gebruiken.

De website is gebouwd volgens de EU-standaard voor toegankelijkheid EN 301 549. Deze standaard is gebaseerd op internationaal erkende afspraken over toegankelijkheid, duurzaamheid, uitwisselbaarheid en vindbaarheid van websites.

Onderdelen waarop de website nog niet voldoet

Niet alle pdf's op onze website zijn toegankelijk. Daarom gaan we de komende maanden pdf's zoveel mogelijk omzetten naar gewone webpagina's, lange pagina's met een menu, of interactieve formulieren. Op technische onderdelen voldoet de website ook nog niet volledig aan de toegankelijkheidseisen. Deze punten zijn terug te vinden in de toegankelijkheidsverklaring. Ook hier wordt aan gewerkt.

Toegankelijkheidsverklaring

Met enige regelmaat laten we onze website testen door een onafhankelijk testbureau. Op basis van het testrapport kunnen we weer verbeteringen uitvoeren. Onze vorderingen publiceren we op deze pagina en in onze toegankelijkheidsverklaring. De verklaring is opgesteld op 12-3-2020. Laatste wijziging is van 7-10-2020.

Andere websites

Gemeente Zoetermeer heeft meerdere websites in beheer. Ook daarvoor zijn of worden toegankelijkheidsverklaringen opgesteld. Kijk voor een overzicht op de pagina Overzicht gemeente websites.