In Zoetermeer vinden jaarlijks evenementen plaats die duizenden bezoekers trekken. Dat zou nog hoger kunnen worden als de evenementen beter toegankelijk zijn voor gehandicapten.

Organisatoren van evenementen kunnen maatregelen nemen om hun evenement zo toegankelijk mogelijk te maken. Gemeente Zoetermeer wil dat bevorderen en geeft tips hoe u uw evenement voor iedereen toegankelijk kunt maken. De reden is simpel: iedereen moet mee kunnen doen.

Tips toegankelijke evenementen

Met een aantal maatregelen kunt u ervoor zorgen dat uw evenement goed toegankelijk is voor gehandicapten. Gemeente Zoetermeer heeft een checklist opgesteld met tips.

Uitnodiging

Uw evenement begint met een uitnodiging of aankondiging. De informatie kan voor iedereen toegankelijk zijn door het volgen van de onderstaande tips.

 • Stel het informatiemateriaal ook beschikbaar in braille of in een folder met een grotere letter. Als u bijvoorbeeld weet dat er veel ouderen komen, kunt u uitnodigingen of folders al in een grotere letter laten drukken.
 • Vermeld in uw informatiemateriaal welke voorzieningen er zijn voor gehandicapten.
 • Als u telefonisch goed bereikbaar bent, kunnen mensen bellen om hierover inlichtingen te vragen.
 • Zorg dat uw website goed te lezen is door bijvoorbeeld een scherp kleurcontrast in te stellen en de lezer de keus te bieden om de lettergrootte te veranderen. Meer informatie over het toegankelijk maken van websites vindt u op de website van Drempels weg: www.drempelvrij.nl
 • Het is klantvriendelijk als uw medewerkers goed op de hoogte zijn van de mogelijkheden voor gehandicapten.

Checklist voor een bereikbare locatie

Zorg dat de locatie waar uw evenement wordt gehouden, voor iedereen vanaf de openbare weg goed bereikbaar is.

Buiten

 • Maak de route naar de ingang obstakelvrij.
 • Als er sprake is van een drempel, trap of opstap, zorg er dan voor dat er een (verplaatsbare) hellingbaan of drempelplaat bij ligt als er geen andere rolstoeltoegang is. De hellingbaan mag niet te steil zijn.
 • De hellingbaan moet een leuning of een hek hebben, zodat mensen zich vast kunnen houden en kinderen er niet af kunnen vallen.
 • Looproutes buiten zijn het beste begaanbaar als ze verhard zijn. U kunt daarvoor plankieren, vlonders of rubber matten gebruiken.

Binnen

 • Zorg voor een duidelijk herkenbare looproute van de ingang naar de informatiebalie en naar het evenement. U kunt die markeren met pijlen op de vloer of met wegwijzers.
 • Wegwijzers moeten goed leesbaar zijn: grote letters in een kleur die goed afsteekt tegen de achtergrond. Houdt er rekening mee dat kleurenblinden moeite hebben met bepaalde kleurencombinaties, zoals rood en groen.
 • U kunt voor blinden en slechtzienden een geleide-lijn aanleggen. Dat kan bijvoorbeeld met rubbermatten waarop u eventueel richtingpijlen kunt aanbrengen.
 • Op de looproute mogen geen losse snoeren liggen. U kunt die wegwerken door ze met bijvoorbeeld tape af te plakken.
 • Als er obstakels in de looproute staan, zorg er dan voor dat ze hoger zijn dan zestig centimeter en dat ze door een afwijkende kleur opvallen.
 • Hoogteverschillen van meer dan twee centimeter vormen voor veel mensen een probleem. U kunt die overbruggen met een drempelplaat.
 • Twee procent van het aantal zitplaatsen op de locatie waar het evenement wordt gehouden, moet geschikt zijn voor rolstoelgebruikers. U kunt ervoor kiezen 'losse' stoelen neer te zetten die gemakkelijk te verwijderen zijn.
 • Zorg ervoor dat er ook een gehandicaptentoilet is.
 • Veel balies of verkooppunten, zoals marktkramen zijn vaak te hoog voor kleine mensen of mensen in een rolstoel. Zorg er daarom voor dat balies en kraampjes ook een laag gedeelte hebben.
 • Gebruikt u in de ruimte waar het evenement wordt gehouden een geluidsinstallatie, zorg er dan voor dat er voor doven en slechthorenden een ringleiding of infrarood installatie beschikbaar is.
 • Voor dove mensen is het prettig als een doventolk aanwezig is of dat de gesproken informatie ook visueel wordt weergegeven.
 • Zorg voor een goede verlichting, zodat slechtzienden niet worden gehinderd door tegenlicht of schaduwen.

Extra

 • U geeft extra service door mensen de mogelijkheid te bieden een rolstoel te huren/lenen.
 • Zorg ervoor dat uw medewerkers en eventuele sprekers op de hoogte zijn van de behoeftes van gehandicapten. Slechthorenden kunnen bijvoorbeeld alleen liplezen als ze de spreker recht kunnen aankijken. Slechtzienden hebben er baat bij om dingen te kunnen aanraken.
 • Laat uw medewerkers een handje helpen als mensen met een rolstoel of rollator moeite hebben met een bepaalde hindernis.
 • Spreek gehandicapten direct aan en praat niet over hun hoofd heen tegen hun begeleider.
 • Zorg ervoor dat medewerkers voor iedereen goed herkenbaar zijn.

Meer informatie

We hebben u met deze informatie een eind op weg geholpen naar een betere toegankelijkheid van uw evenement. Wilt u meer informatie, dan kunt u daarvoor terecht bij verschillende belangenverenigingen van gehandicapten of andere organisaties.