Tarieven

Elk jaar stelt de gemeenteraad de tarieven opnieuw vast.

Tarieven 2024

Let op! Alle beschikbare 1-persoons graven zijn op dit moment uitgegeven. Voorlopig zijn deze niet verkrijgbaar.

Regelgeving

Voor begraven en de begraafplaatsen in Zoetermeer gelden regels:

Beheersverordening gemeentelijke begraafplaatsen Zoetermeer

Uitvoeringsbesluit gemeentelijke begraafplaatsen Zoetermeer

De Beheersverordening is vastgesteld door de gemeenteraad, het Uitvoeringsbesluit door het college. Per 1 mei 2020 is er een geheel nieuwe versie van kracht.