Zoetermeer wil in 2040 aardgasvrij zijn. Zoetermeer wordt ook de plek waar energie duurzaam wordt opgewekt. We zien dat inwoners en bedrijven samen stappen (willen) zetten. Om daarbij te helpen is er de subsidie 'Handen ineen voor besparen, vernieuwing en aardgasvrij'. Met deze subsidie kunt u een project opzetten met uw buren om bijvoorbeeld minder energie te gebruiken. Of om juist duurzame stroom op te wekken of al samen van het aardgas af te gaan.

Webinar Samen met buren verduurzamen

Bekijk hieronder het webinar van woensdag 28 februari 2024 over de subsidie Handen ineen. Want verduurzamen is soms makkelijker én leuker samen! U krijgt uitleg over de subsidie, de voorwaarden en hoe u deze kunt aanvragen. Twee bewoners vertellen hun ervaring en de stappen die zij samen met hun buren hebben gezet. 

Hoe werkt het?

Deze subsidie is bestemd voor projecten die bijdragen aan de energietransitie in Zoetermeer. De energietransitie betekent de overgang van stroom en warmte uit fossiele brandstoffen zoals aardgas, naar volledig duurzame energie.

De hoogte van het budget is afhankelijk van opzet en omvang van de plannen. Er zijn 3 typen van subsidie: 

Duurzame beginners

 • Budget van (maximaal) € 5.000,-.
 • Voor het helpen opzetten van een buurtplan.
 • Bestemd voor kosten voor oprichten,  zaalhuur, flyers, sprekers etc.
 • Minimaal 3 woningeigenaren (eengezinswoningen). Doel: aan de slag met besparen of opwekken van (groene) energie of aardgasvrije oplossingen. 
 • In uw eigen straat, buurt of wijk met een mogelijk bereik van minimaal 20 andere woningen.

Duurzame doeners

 • Budget van (maximaal) € 50.000,-.
 • Bestemd voor een coöperatie, vereniging of stichting.
 • Bestemd voor proces- en advieskosten en coördinatie van energieambassadeurs.
 • Doel: wijkbewoners helpen met het besparen of opwekken van (groene) energie en aardgasvrije oplossingen
 • Een bereik van minimaal 100 bewoners.

Duurzame pioniers

 • Budget van (maximaal) € 15.000,-.
 • Bestemd voor proces-, onderzoeks-, ontwikkel-, test- of oprichtingskosten.
 • Bestemd voor een natuurlijk persoon, stichting, vereniging, coöperatie of bedrijf (ingeschreven bij de Kamer van Koophandel).
 • Doel: collectieve voordelen en een oplossing bieden voor meerdere woningen, gebouwen of bedrijven in Zoetermeer.

Duurzame Verenigingen van Eigenaren (VvE’s)

 • Budget van (maximaal) € 10.000,-.
 • Bestemd voor een Vereniging van Eigenaren. 
 • Doel: procesbegeleiding en advies voor het nemen van minimaal 2 duurzame maatregelen (maximaal 50% van de kosten wordt vergoed).
 • Voorwaarde: de VvE heeft al een quickscan of energiemaatwerkadvies gedaan en besloten om 2 maatregelen uit te werken.

Voorwaarden om een aanvraag te kunnen doen

 • Uw bedrijf, (energie)coöperatie, vereniging of stichting is gevestigd in Zoetermeer.
 • De initiatiefnemers voeren het idee uit.
 • Het idee leidt tot besparen van energie, duurzaam opwekken van energie of opslag van energie.
 • Het idee heeft een voorbeeldfunctie voor de gemeente Zoetermeer.
 • U bent bereid om opgedane kennis en ervaringen te delen.
 • Het idee wordt binnen een jaar na ontvangst van de subsidie afgerond.

Aanvragen

Dankzij de 'Handen ineen subsidie' zijn er al 5 buurten samen aan de slag. Bekijk het overzicht projecten van bewoners die samen verduurzamen.

Wilt u meer weten? Stel uw vragen via energieloket@zoetermeer.nl

VvE’s met vragen over verduurzaming kunnen terecht bij vveloket@zoetermeer.nl.

Aanvraagformulier beginners, doeners en pioniers

De sluitingstermijn voor het aanvragen van de subsidie is 15 oktober 2024. 

Aanvragen 'Handen ineen subsidie'

Aanvraagformulier VvE

Ook VvE’s kunnen tot 15 oktober 2024 subsidie aanvragen. 

Aanvragen 'Handen ineen subsidie' voor VvE

Meesturen met de aanvraag

Aanvragen duurzame beginners, doeners en pioniers:

 • Een projectplan met per onderdeel een beschrijving van het doel, het idee, de planning en de actuele stand van zaken. Een voorbeeld vindt u onderaan deze webpagina onder 'Handige links'.
 • Een begroting met een inschatting van de verwachte totale kosten. En (als het nodig is) een opgave van medefinanciering, andere subsidies of de eventuele bijdrage van derden. In het geval van een bedrijf en categorie duurzame pioniers een businesscase.
 • De motivatie van de betrokken partij(en) en hun rol in het project.
 • Een beschrijving van de manier waarop inwoners worden betrokken bij het idee en hier voordeel bij hebben.
 • Vraagt u de subsidie als bedrijf aan? Dan moet u een verklaring de-minimissteun meesturen. In deze verklaring geeft u aan of u de afgelopen jaren staatsteun ontving. Een voorbeeld vindt u onderaan deze webpagina onder 'Handige links'.

Zorg dat u bovenstaande documenten digitaal klaar heeft staan voordat u het formulier gaat invullen. U moet deze als bijlage meesturen.

Aanvragen voor duurzame VvE’s:

 • De quickscan of het energiemaatwerkadvies.
 • Het verslag van de vergadering van de VvE waarin het besluit is genomen om 2 duurzame maatregelen uit te werken.
 • De prijsopgave van de proces- of adviesbegeleiding.
 • Twee aanbevelingen van VvE's die eerder met deze partij hebben gewerkt.

Zorg dat u bovenstaande documenten digitaal klaar heeft staan voordat u het formulier gaat invullen. U moet deze als bijlage meesturen.
 

Extra informatie

Duurzame Beginners en Doeners en Pioniers kunnen een e-mail sturen naar energieloket@zoetermeer.nl voor meer informatie over de aanvraag voor deze subsidie.

VvE’s met vragen over verduurzaming kunnen terecht bij vveloket@zoetermeer.nl.

Hoelang duurt het?

Voor aanvragen ingediend voor 15 maart 2024 laten wij u uiterlijk op 26 april 2024 weten of u de subsidie wel of niet krijgt. 

De ideeën die subsidie krijgen, maken wij bekend op het Energieloket Zoetermeer.