De stad heeft een enorme groeiambitie. Door de beperkt beschikbare ruimte is het belangrijk dat we de aanwezige ruimte nog beter kunnen gebruiken. Daarom stelt Zoetermeer een strategie werklocaties op. Deze strategie beschrijft hoe we voldoende en passende ruimte voor werkgelegenheid en economische groei kunnen creëren. Dit document helpt bij ontwikkelingen gericht op de groei van de stad.

De strategie bestaat uit een door de raad vastgesteld kerndocument en een uitwerkingsdocument. Het kerndocument is al van kracht, het werkdocument moet nog worden opgesteld. Het centrale uitgangspunt van dit document is een evenwichtige woon-werkbalans. Hierin zijn locaties in de stad benoemd die ruimte bieden aan werkgelegenheid gericht op het versterken van een aantrekkelijk vestigingsklimaat en een leefbare, vitale stad.

Kerndocument strategie werklocaties Zoetermeer 2020-2030