Straatnamenlijst

De straten hebben een officiële naam. Op zoek naar de juiste schrijfwijze van een Zoetermeerse straatnaam? In de straatnamenlijst kunt u de juiste manier van schrijven van alle straten in Zoetermeer terugvinden.

Straatnamencommissie

De straatnamencommissie adviseert het college van burgemeester en wethouders:

  • bij het kiezen van namen voor nieuwe straten, openbare ruimtes en openbare gebouwen in de gemeente Zoetermeer
  • over het veranderen en/of het laten vervallen van bestaande straatnamen

Leden straatnamencommissie

De straatnamencommissie bestaat uit 7 leden. Dit zijn:

  • Bas van Rouendal (intern lid, voorzitter, teammanager Stadsbeheer)
  • Peggy Wanders (intern lid, secretaris, medewerker Stadsarchief)
  • Alex Berendsen (intern lid, stedenbouwkundige)
  • Jill de Niet (intern lid, coördinator Basisregistratie Adressen en Gebouwen)
  • Arjan Langerak (intern lid, geodeet)
  • Kees van der Maazen (intern lid, verkeerskundige)
  • Ronald Grootveld (extern lid, historicus)

Vergaderingen straatnamencommissie

De vergaderingen van de straatnamencommissie zijn openbaar. De commissie vergadert eens in de 6 weken op woensdagochtend in het vergadercentrum van het Stadhuis.

Vergadering bezoeken

Wilt u aanwezig zijn bij de vergadering van de straatnamencommissie neemt u dan contact op via straatnamencommissie@zoetermeer.nl of telefoonnummer 14 079.

U kunt ook een brief sturen naar Gemeente Zoetermeer, t.a.v. Straatnamencommissie, Postbus 15, 2700 AA Zoetermeer. De brief moet uiterlijk 2 dagen voor de vergadering door de gemeente ontvangen zijn. Deze brief kunt u ook mailen naar straatnamencommissie@zoetermeer.nl.

Agenda's en verslagen straatnamencommissie

U kunt de agenda's en verslagen van de vergaderingen van de straatnamencommissie van het lopende jaar bekijken. In de agenda ziet u waar de vergadering wordt gehouden.