Voor het maken van muziek (maar ook dans en toneel) zonder versterking heeft u geen ontheffing nodig. U mag geen gebruik maken van versterkt geluid bijvoorbeeld met een microfoon, (geluids)box of mobiele telefoon. Wilt u wel versterking gebruiken? Dan moet u een ontheffing aanvragen.

Een straatartiest:

  • Treedt maximaal 30 minuten op binnen een denkbeeldige cirkel met een straal van 50 meter.
  • Treedt niet op binnen een straal van 50 meter van een evenement.
  • Mag niet 'heen en weer' gaan tussen 2 dezelfde plekken.

Aanvragen ontheffing

U vraagt de ontheffing aan bij de gemeente. Bel hiervoor met 14 079.

Geef hierbij de volgende informatie:

  • de plek van uw optreden
  • de datum en tijdstip(pen) van uw optreden

Kosten

OmschrijvingKosten
Ontheffing optreden straatartiest

Prijswijzigingen en typefouten voorbehouden.

Hoelang duurt het?

U ontvangt binnen 8 weken bericht van de gemeente of u de ontheffing krijgt.

Bezwaar maken

Bent u het niet eens met de beslissing? Dan kunt u binnen 6 weken bezwaar maken.