Voor het maken van muziek (maar ook dans en toneel) zonder versterking heeft u geen ontheffing nodig. U mag geen gebruik maken van versterkt geluid bijvoorbeeld met een microfoon, (geluids)box of mobiele telefoon.

Een straatartiest:

  • Treedt maximaal 30 minuten op binnen een denkbeeldige cirkel met een straal van 50 meter.
  • Treedt niet op binnen een straal van 50 meter van een evenement.
  • Mag niet 'heen en weer' gaan tussen 2 dezelfde plekken.