Is er ergens in uw wijk of straat schade door een storm en is er direct gevaar voor mens en/of dier? Belt u dan direct de gemeente via 14 079 of alarmnummer 112.

Bijvoorbeeld bij: instortingsgevaar, losgeraakte dakpannen of gevelplaten, als een boom dreigt om te vallen / is omgevallen over de openbare weg.

Is er na een storm schade maar geen acuut gevaar?

De dag na een storm controleren we alle openbare plekken in Zoetermeer op afgewaaide takken en omgewaaide bomen. Wanneer deze een gevaar vormen zorgen we eerst voor een veilige situatie. Daarna gaan we opruimen.

Heeft u op een openbare plek afgewaaide takken gezien die we een paar dagen na de storm nog niet hebben opgeruimd? Vraagt u zich af of wij de schade van een losgescheurde tak in een boom wel hebben gezien? Meldt u dit dan via het contactformulier.

Contactformulier