Of u nu inwoner bent van Zoetermeer, sportaanbieder, ondernemer, organisatie of instelling, voor al uw vragen op sportgebied kunt u terecht bij het Sportloket.

Contact

U kunt het Sportloket bereiken via het contactformulier of door te bellen naar 14 079.

Verenigingsondersteuning

Het Sportloket is ook de startplek als het gaat om verenigingsondersteuning. Er is een Sportloket nieuwsbrief die u op de hoogte houdt op het gebied van lokale verenigingsondersteuning en ontwikkelingen op sportgebied. Daarnaast worden er meerdere (digitale) sportcafés georganiseerd met als doel te netwerken en kennis te delen. Ook kunt u bij het Sportloket terecht voor vragen over vrijwilligerswerving en -behoud, ledenwerving en -behoud, bestuurlijke vraagstukken, subsidies en financiën. Het Sportloket nodigt u uit om vooral uw vragen per mail of telefoon te stellen.

Centrum Veilige Sport Nederland

Naast alle positieve kanten aan en toegevoegde waarde van sport voor individuen, groepen en de maatschappij, heeft sport ook een keerzijde. Het gaat dan over afwijkingen van de regels, waarden en normen in de sport. Het betreft een reeks van (mogelijke) excessen als doping, matchfixing, seksuele intimidatie, schending mensenrechten, fraude, discriminatie die de kernwaarden zoals respect, vriendschap en fair play aantasten. Speciaal hiervoor heeft NOC*NSF het Centrum Veilige Sport Nederland opgestart. Alle vertrouwenspersonen, casemanagers en de coördinator van het centrum zijn gediplomeerd vertrouwenspersoon en volgen opleidingen en intervisie om professioneel met hun vak bij te blijven. Het Centrum Veilige Sport is lid van de landelijke branchevereniging voor vertrouwenspersonen.

Centrum Veilige Sport Nederland