Op de begraafplaats Binnenweg zijn alleen particuliere graven voor volwassenen beschikbaar. Op de begraafplaats Hoflaan vindt u naast algemene graven en particuliere graven ook urnengraven, een urnenmuur, een asverstrooischaal en een strooiveld.

Particuliere graven

Een particulier graf is een graf waarbij de rechthebbende bepaalt wie er in het graf begraven wordt. Het uitsluitend recht voor een particulier graf kunt u verkrijgen voor 10, 20, 30 of 40 jaar, voor 2 of 3 personen. Na deze periode kan de rechthebbende het grafrecht met 5, 10, 15 of 20 jaar verlengen. De nabestaanden kunnen de voorkeursplek uitkiezen en het graf beplanten of er een steen of ander gedenkteken plaatsen. Voor een gedenkteken moet u een vergunning aanvragen. De gemeente verzorgt het algemeen onderhoud van het terrein van de begraafplaatsen. De rechthebbende verzorgt het onderhoud van het graf: het gedenkteken en de aanwezige grafbeplanting.

Algemene graven

Een algemeen graf is een graf waar meerdere personen boven elkaar worden begraven. Deze graven worden op volgorde uitgegeven en er is geen keuze ten aanzien van de overige personen die in het graf begraven worden. Algemene graven zijn goedkoper dan particuliere graven en hebben een gebruiksrecht van 10 jaar. U kunt een algemeen graf voor volwassenen niet verlengen. Na deze 10 jaar vragen we u wat er met de menselijke resten moet gebeuren. Dan kunt u kiezen voor herbegraven, crematie of overbrengen naar het verzamelgraf.

Kindergraven

Op de begraafplaats Hoflaan zijn zowel particuliere als algemene kindergraven. Het recht voor een particulier kindergraf kan verkregen worden voor 10, 20, 30 of 40 jaar en kunt u daarna verlengen met 5, 10, 15 of 20 jaar. Ook kunt u kiezen voor een algemeen kindergraf. Deze hebben een gebruiksrecht van 10 jaar. Daarna kunt u verlengen met 5 of 10 jaar.

Op de begraafplaats Binnenweg zijn bestaande (oude) algemene kindergraven aanwezig. Het gebruiksrecht kan worden verlengd met 5 of 10 jaar.

Urn en as

Het crematorium Meerbloemhof in Zoetermeer is van Monuta. Na een crematie kunt u op de begraafplaats de urn een plek geven in de urnenmuur (het Columbarium), in een urnengraf, in of op een particulier graf of de as verstrooien in de asverstrooischaal, op het strooiveld of op een urnengraf. Na het verstrooien van de as kan er een gedenkplaatje worden aangebracht op een van de gedenkzuilen.