Roggeakker is een herontwikkelingslocatie van woningcorporatie Vidomes. In 2019 heeft Vidomes het complex van 97 sociale huurwoningen aan de Roggeakker gesloopt. De woningen waren verouderd en voldeden niet meer aan de wooneisen. De toenmalige huurders van het complex zijn verhuisd en de sloop van het complex is begin 2022 volledig afgerond. Vidomes is nu van plan om nieuwe sociale huurwoningen op deze plek terug te bouwen. De gemeente werkt hieraan mee, kijkt of het plan binnen de bestemming van het gebied past en is verantwoordelijk voor de inrichting van de openbare ruimte.

De komende maanden wordt de ruimtelijke en financiële haalbaarheid onderzocht. Ook zal de gemeente randvoorwaarden opstellen waaraan deze ontwikkeling moet voldoen. Bij een haalbaar plan zal de gemeente een bestemmingsplanwijziging in procedure brengen en de openbare ruimte opnieuw inrichten.

Tweede participatiebijeenkomst

Op 28 februari 2024 vond de tweede participatiebijeenkomst plaats voor het project Roggeakker. Tijdens deze bijeenkomst kregen omwonenden uitleg over de stedenbouwkundige veranderingen die gepland zijn voor dit gebied. Vervolgens presenteerde architectenbureau HP Architecten het plan aan alle aanwezigen. De opmerkingen die die avond zijn gemaakt, zullen door Vidomes en de gemeente gezamenlijk worden beoordeeld en verwerkt in het plan. Daarnaast zal de gemeente werken aan een Planuitwerkingskader (PUK) dat in het derde kwartaal van dit jaar aan de gemeenteraad zal worden voorgelegd. Met het PUK worden de richtlijnen voor de ontwikkeling van het gebied vastgesteld.

Documenten