Roggeakker is een herontwikkelingslocatie van woningcorporatie Vidomes. In 2019 heeft Vidomes het complex van 97 sociale huurwoningen aan de Roggeakker gesloopt. De woningen waren verouderd en voldeden niet meer aan de wooneisen. De toenmalige huurders van het complex zijn verhuisd en de sloop van het complex is begin 2022 volledig afgerond. Vidomes is nu van plan om nieuwe sociale huurwoningen op deze plek terug te bouwen. De gemeente werkt hieraan mee, kijkt of het plan binnen de bestemming van het gebied past en is verantwoordelijk voor de inrichting van de openbare ruimte.

De komende maanden wordt de ruimtelijke en financiële haalbaarheid onderzocht. Ook zal de gemeente randvoorwaarden opstellen waaraan deze ontwikkeling moet voldoen. Bij een haalbaar plan zal de gemeente een bestemmingsplanwijziging in procedure brengen en de openbare ruimte opnieuw inrichten.

Tweede participatiebijeenkomst

Sinds de eerste bijeenkomst in juli 2023 hebben wij gewerkt aan het stedenbouwkundig plan. In dit plan hebben we zoveel mogelijk rekening gehouden met de opmerkingen uit de eerste participatiebijeenkomst. Het plan bevat de richtlijnen voor de nieuwe ontwikkeling inclusief de hoogtes en plaatsingen van verschillende bouwblokken. Tijdens de bijeenkomst lichten we de plannen toe en beantwoorden we de vragen van de aanwezigen. De tweede bijeenkomst vindt plaats op 28 februari 2024 om 19:30 uur bij het Wapen van Zoetermeer.