Roggeakker is een herontwikkelingslocatie van woningcorporatie Vidomes. In 2019 heeft Vidomes het complex van 97 sociale huurwoningen aan de Roggeakker gesloopt. De woningen waren verouderd en voldeden niet meer aan de wooneisen. De toenmalige huurders van het complex zijn verhuisd en de sloop van het complex is begin 2022 volledig afgerond. Vidomes is nu van plan om nieuwe sociale huurwoningen op deze plek terug te bouwen. De gemeente werkt hieraan mee, kijkt of het plan binnen de bestemming van het gebied past en is verantwoordelijk voor de inrichting van de openbare ruimte.

De komende maanden wordt de ruimtelijke en financiële haalbaarheid onderzocht. Ook zal de gemeente randvoorwaarden opstellen waaraan deze ontwikkeling moet voldoen. Bij een haalbaar plan zal de gemeente een bestemmingsplanwijziging in procedure brengen en de openbare ruimte opnieuw inrichten.

Informatiebijeenkomst

Op woensdag 5 juli 2023 organiseren Vidomes en de gemeente een informatieavond voor omwonenden. Tijdens deze bijeenkomst worden de aanwezigen bijgepraat over de plannen. Ze gaan samen met de projectleiders van Vidomes en de gemeente in gesprek over de ontwikkelingen op deze plek.