Right to Challenge (uitdaagrecht)

Denkt u dat u taken of voorzieningen van de gemeente anders, beter, slimmer en/of goedkoper kunt uitvoeren? Dan kunt u als inwoner van de gemeente Zoetermeer die taken of voorzieningen van de gemeente overnemen. Het recht om dit te doen staat bekend als het ‘Right to Challenge’.

Voorbeelden van uitdagingen (uit andere gemeenten) zijn:

 • Onderhoud van openbaar groen.
 • Dierenverzorging in stadsparken.
 • Ontwerpen van een inrichtingsplan van een straat door bewoners die zelf ontwerpervaring hadden. Bewoners ontvangen hiervoor geld en regelen de inspraak. 
 • Uitleenpunt van scootmobielen in buurthuizen in plaats van individuele voorziening.
 • Vervanging, beheer en onderhoud van speeltoestellen waarbij vrijwilligers het onderhoud doen. Hierdoor blijft meer geld over voor toestellen.
 • Zelfbeheer van buurthuizen en een organisatie van dagbestedingsactiviteiten.
 • Voorlichtingscampagnes over bijvoorbeeld zwerfafval.
   

Wat moet u weten?

U kunt op bijna alle gemeentelijke taken van de gemeente uitdagen, zoals:

 • sociaal makelaarschap
 • zorgtaken
 • groenonderhoud
 • beheer van een sportclub, buurthuis of speeltuin
 • leerlingenvervoer
 • inrichtingsplan van de eigen straat
 • schoonhouden van de markt

Op taken die alleen de gemeente mag doen, kunt u de gemeente niet uitdagen. Bijvoorbeeld het uitgeven van paspoorten. Hebt u een ander idee? Dan praten wij hier graag met u over. Samen kijken wij dan wat de mogelijkheden zijn.

Voorwaarden

Voorwaarden om de gemeente uit te dagen zijn:

 • Het moet gaan om een (gedeelte van) een bestaande taak van de gemeente.
 • Er is geld beschikbaar.
 • Het mag niet duurder zijn dan het nu is.
 • De straat, wijk, buurt, stad wordt er beter van.
 • Het krijgt steun uit de wijk, buurt, stad, oftewel de ‘community’ waarop het initiatief zich richt.
 • Een rechtsvorm (bijvoorbeeld een stichting) is verplicht (bij overname van de taak, hoeft nog niet in voorfase).
 • Initiatiefnemers moeten laten zien wat ze doen (inhoud), welke kwaliteit ze leveren en wat de uitkomst is (horizontale verantwoording).
 • Het gaat om een plaatselijke voorziening of gemeentelijke taak, die er al is.
 • U bent inwoner van Zoetermeer of verbonden aan Zoetermeer.
 • U laat zien dat u de prestatie kunt leveren.
 • Uw plan brengt niemand schade toe.
 • U voert uw plan tijdens de hele periode, die afgesproken is, uit.
 • U bent geen reguliere marktpartij. Marktpartijen doen al mee aan aanbesteding- en inkooptrajecten.

Meer informatie en/of aanmelden

Wilt u meer informatie? Of wilt u zich aanmelden om de gemeente uit te dagen? Vul dan onderstaand formulier in. Na ontvangst van het formulier nemen wij zo snel mogelijk contact met u op.

Maatschappelijke plannen of ideeën melden

Hoeveel geld is er beschikbaar?

Hoeveel geld er beschikbaar is voor een taak die u wilt uitvoeren, moet de gemeente vaak eerst uitzoeken. Als het ingewikkeld is, kan dit wat langer duren.

Hoelang duurt het?

Wat gebeurt er nadat ik de uitdaging heb ingediend?

Als u een uitdaging heeft ingediend, volgen de onderstaande stappen:

 1. We bekijken of uw verzoek voldoet aan de voorwaarden.
 2. We organiseren een kennismakingsgesprek met u en verschillende betrokken ambtenaren.
 3. We leggen de uitdaging met een advies voor aan de wethouder(s).
 4. Het college neemt een besluit over het wel of niet aangaan van de uitdaging.
 5. De gemaakte afspraken over onder andere het resultaat, het budget en de looptijd leggen we vast in een contract. 
 6. Een vast contactpersoon begeleidt u tijdens het hele proces.

Beginnen met uitvoeren van een gemeentelijke taak

Hebt u de gemeente uitgedaagd op een taak en voldoet dit aan de voorwaarden? Dan duurt het maximaal 6 jaar voordat u kunt beginnen. We hebben lopende contracten met organisaties die de taken nu doen. Pas wanneer deze aflopen, kunt u beginnen. We moeten op tijd nieuwe contracten afsluiten. Daarom is het belangrijk dat u al vroeg laat weten dat u de gemeente uit wilt dagen. 

Kosten

Wat de kosten zijn voor het uitdagen van de gemeente verschilt per geval. De gesprekken met de gemeente en het advies of uw plan mogelijk is zijn voor u gratis.