Stadshart

Voor het Stadshart geldt op bepaalde tijden een fiets- en stallingsverbod. Dit is met borden aangeven. Op sommige plaatsen (zie kaartje) geldt een 24-uurs stallingsverbod. Het verbod is ingesteld om overlast, schade en een rommelige aanblik van het Stadshart te voorkomen.

In het Stadshart mogen tussen 11.00 en 17.00 uur geen (brom)fietsen gestald worden. Dat geldt de hele week. Op vrijdagavonden mogen er tussen 19.00 en 21.00 uur ook geen (brom)fietsen gestald worden.

Een 24-uurs stallingsverbod geldt voor de gevel van het Stadhuis aan de Marktzijde vanaf de ingang van de toren, Markt 2. Het verbod geldt ook voor het busstation Centrum West, de fietsbrug bij Centrum West, de Mandelabrug met daarbij de voorpleinen aan de noord- en zuidzijde van de Mandelabrug. Het stallingsverbod wordt aangegeven met borden.

Handhaving stallingsverbod

Als u uw (brom)fiets stalt op een plek waar dat niet mag, loopt u risico op een boete en kan uw (brom)fiets worden verwijderd. Dat geldt ook voor rijwielen die op de stoep worden neergezet of vastgezet aan een lantaarnpaal. Team Handhaving van de gemeente spreekt u hierop aan en kan uiteindelijk foutgeparkeerde fietsen of fietswrakken verwijderen. Ook fietsen die lang op een plek gestald zijn, kan de gemeente verwijderen.

In Zoetermeer is het niet toegestaan fietsen, e-bikes, scooters en/of bromfietsen langer dan 21 dagen te laten staan op eenzelfde plek. Team Handhaving van de gemeente kan deze fiets verwijderen en overbrengen naar het fietsdepot.

Fietsdepot

Verkeerd geparkeerde fietsen of fietsen die lang op eenzelfde plek staan, krijgen een label. Als de eigenaar de fiets niet op tijd verwijdert, worden deze fietsen naar het fietsdepot aan de Argonstraat 45 (Afvalinzameling) gebracht. De fietsen kunnen daar tegen betaling worden opgehaald. Of uw fiets is weggehaald en overgebracht naar het fietsdepot kunt u nakijken op www.verlorenofgevonden.nl(externe link).
Voor meer informatie: www.zoetermeer.nl/fietsdepot

Meer informatie

In Zoetermeer gelden regels, om op een goede manier om te gaan met de buitenruimtes om prettig te kunnen leven in de stad. Deze regels staan in de Algemene Plaatselijke Verordening (APV)(externe link). Ook de regels voor het stallen van fietsen vallen hieronder. In een aantal gebieden in Zoetermeer, zoals het Stadshart, geldt een fietsparkeerverbod. U mag uw fiets in dit gebied nergens stallen of even neerzetten. U kunt gebruik maken van de fietsenrekken en gratis (bewaakte) stallingen aan de randen van het gebied. Bij de toegangswegen staan verkeersborden om u hierop te wijzen.

Team Handhaving zet zich in voor de leefbaarheid en het voorkomen of verminderen van overlast in de stad. In dat kader voert team Handhaving geregeld fiets-verwijderacties uit.