De gemeenteraad neemt in vergaderingen verschillende besluiten. Een aantal van deze besluiten is referendabel. Dat betekent dat inwoners een verzoek bij het college van burgemeester en wethouders tot het houden van een (raadgevend) referendum kunnen indienen over een besluit van de gemeenteraad. Dat besluit kan dan mogelijk na het referendum worden aangepast.

Wat u moet weten

  • Inwoners moeten eerst een voorlopig (inleidend) verzoek doen voordat een referendum kan worden gestart.
  • Dit verzoek moet uiterlijk binnen 2 weken na de bekendmaking van het raadsbesluit bij de gemeente ingediend zijn.
  • Dit inleidend verzoek moet tenminste door 300 tot 350 inwoners van Zoetermeer worden ondersteund. Het exacte aantal hangt af van het aantal kiesgerechtigden van dat moment.
  • Is binnen 2 weken geen verzoek is ingediend? Dan gaan de genomen besluiten in.

Indienen verzoek

U kunt het verzoek op 2 manieren doen:

  • Online (zie 'Online regelen')
  • U haalt een formulier in de Publiekshal van het stadhuis.

Nadat een inleidend of definitief verzoek tot het houden van een referendum is ingediend, worden de verzoeken die daarna worden ontvangen voor hetzelfde raadsbesluit beschouwd als ondersteuningsverklaringen.

Vragen?

Heeft u vragen over het indienen van een referendum? Bel dan met de afdeling JaBo via 14 079 of stuur een e-mail naar referendum@zoetermeer.nl.

Nieuws over referendums

Op dit moment is er geen nieuws.

Handige links