U mag niet zomaar reclame plaatsen op, aan of bij een gebouw. De reclame mag, bijvoorbeeld, het verkeer niet in gevaar brengen. Wilt u een reclamebord plaatsen aan of bij een pand, dan vraagt u een omgevingsvergunning aan bij de gemeente.

Het gaat om reclame die u op, aan of bij een gebouw plaatst. Denk hierbij aan uithangborden, spandoeken, teksten of afbeeldingen op muren en een vast bord op het terrein bij een bedrijf.

Hoe werkt het?

De gemeente bepaalt of u de vergunning krijgt. Zij kan de vergunning weigeren omdat:

  • de reclame niet past in de omgeving
  • de reclame niet past bij het gebouw waar het geplaatst is
  • de reclame weggebruikers stoort
  • de reclame de weg beschadigt
  • de reclame het onderhouden en beheren van de weg stoort

Wat moet u doen?

Via Omgevingsloket online(externe link) kunt u nagaan of u een vergunning moet aanvragen. U kunt de aanvraag meteen online indienen. Dit doet u met DigiD(externe link). Bedrijven kunnen de aanvraag alleen online doen. Gebruik hiervoor eHerkenning(externe link).

Vergunning aanvragen

Vul het aanvraagformulier volledig in. Geef hierbij de volgende gegevens:

  • waarom u reclame wilt plaatsen
  • hoe groot de reclame is
  • een tekening of een foto van de reclame

Stuur het aanvraagformulier met de gevraagde documenten naar de gemeente. U krijgt een ontvangstbevestiging. Daarna ontvangt u vanzelf bericht of u de vergunning krijgt.

Kosten

De kosten voor de aanvraag van de vergunning worden berekend op basis van de Legestabel (zie Hoofdstuk 5 'De omgevingsvergunning/fysieke leefomgeving').

Hoelang duurt het?

Binnen 8 weken ontvangt u bericht of u de vergunning krijgt. De gemeente kan deze termijn eenmalig met 6 weken verlengen. Beslist de gemeente niet binnen de termijn, dan krijgt u automatisch de vergunning.

Bezwaar maken

Als u het niet eens bent met de beslissing van de gemeente, dan kunt u binnen 6 weken bezwaar maken bij de gemeente.