Door heel Zoetermeer signaleren inwoners dat er bruine ratten voorkomen. Ze zijn niet zo zichtbaar, omdat bruine ratten het contact met mensen vermijden. Ratten zijn 20 tot 25 centimeter lang, met staart van circa 10 cm. Ze wegen ongeveer vijfhonderd gram. En ze kunnen zich 2 maanden na de geboorte weer voortplanten.

Aantrekkelijke stad

Ratten eten vooral etensresten. En waar mensen wonen, is er sprake van weggegooid voedsel en etensresten. Denk aan een restje patat, een half-opgegeten boterham, een appel met een rotte plek die op straat of in het park wordt weggegooid, of over de balkonrand wordt gegooid. Maar ook een afvalzak bij de afvalcontainer trekt ratten aan.

Ratten in de stad

Zoetermeer is een groene stad met parken, struikgewas en groenplekjes. Maar al dat groen levert geschikte schuilplaatsen voor de bruine rat. Ook zijn de zachte winters gunstig voor de ratten. Toch zien we deze dieren niet zoveel. Ratten zijn bang voor mensen en proberen te vluchten als ze ons zien. In Zoetermeer komen ze overal voor.

Een andere oorzaak voor de aanwezigheid van ratten in de stad is een wet die aangenomen is, waardoor de bestrijding van ratten is veranderd. Nu zorgen we er eerst voor dat de leefruimte voor de rat zo onaantrekkelijk mogelijk wordt. Als dat onvoldoende effect heeft laat de gemeente ze wegvangen en bij uitzondering wordt gif ingezet.

Rattenbestrijding is nodig

Ratten knagen door plastic, metaal, hout en beton op zoek naar voedsel. Daardoor kunnen ze behoorlijk veel overlast veroorzaken.

Ratten kunnen drager zijn van virussen en bacteriën (ziekte van Weil en paratyfus) en zijn daardoor een gezondheidsrisico voor mens en huisdier.

Wat kunt u doen?

Ook u kunt helpen om het aantal ratten in woongebieden terug te dringen.

  • Laat geen voedsel buiten uw woning liggen, zoals voer voor huisdieren, kippen e.d.
  • Voer geen brood aan de vogels/eenden. Ratten worden door het voedsel aangetrokken en komen erop af.
  • Gooi geen eten of etensresten op straat, of via het balkon omlaag. Met etensresten kunt u wellicht nog een maaltijd koken (kijk voor meer informatie op de website van het Voedingscentrum(externe link)) of gooi het bij het GFT-afval.
  • Zet geen afval los naast de ondergrondse afvalcontainer.
  • Sluit uw vuilniszak goed af.
  • Repareer of vervang kapotte rioolbuizen, regenpijpen, ventilatieroosters en tegels.

Rat gezien en dan?

Bestrijding van ratten wordt uitgevoerd in opdracht van de gemeente en is altijd nodig vanwege gevaar voor de volksgezondheid. Ziet u ratten in uw woonomgeving? Meld de aanwezigheid dan via: 

Melding

of via

Mijn Gemeente-app

of bel met 14 079.

De gemeente onderzoekt de melding en neemt maatregelen als dat nodig is, zoals inspectie en bestrijding, soms snoei- en herstelwerk en/of een controleronde.

Samen zorgen we ervoor dat de aanwezigheid van ratten beheersbaar blijft.