Postmodernisme is een verzamelterm voor zeer uiteenlopende stijlen in de architectuur van na 1980. Gemeenschappelijke inspiratiebronnen zijn architectuur uit andere tijdperken en de hedendaagse samenleving met zijn snelle beeldcultuur, kunstmatigheid en permanente veranderingen. In Zoetermeer zijn de bioscoop aan de Duitslandlaan en het Forum-Fontanum in Rokkeveen voorbeelden van postmoderne architectuur.

Het postmodernisme kreeg in Nederland pas laat voet aan de grond, met een halfhartige variant op de in het buitenland zo populaire postmodernistische architectuur die veel elementen gebruikt uit de klassieke oudheid. Halverwege de jaren tachtig vertaalde zich dat in Nederland in neorationalistische gebouwen met een tempelfront, zuilen en een symmetrische opzet. In de jaren '90 ontwikkelt deze classicistische variant zich tot een volwassen stijl.

Ook het bouwen in historische stijlen van eigen bodem neemt vanaf de jaren '90 een hoge vlucht. Rokkeveen was met zijn Amsterdamse en Haagsche Schoolbuurten een van de vroegste voorbeelden, maar nu verrijzen jaren '30-woningen overal in het land, net als huizen in historische stijlen van vóór de jaren '30, zoals in de Dorpsstraat of, net buiten Zoetermeer, het nieuwe winkelcentrum in Nootdorp.

Consumentisme

Van een heel andere postmoderne inslag is het Consumentisme. Consumentisme is niet zozeer voor een stijl met vaste kenmerken, als wel een ontwerphouding die overeenkomsten heeft met het deconstructivisme, dat begin jaren '90 in Zoetermeer de Floriade heeft opgeleverd. Net als bij het neomodernisme wordt een gebouw ontworpen als een krachtig en origineel beeld dat een eigen sfeer of lifestyle uitdrukt. Hierbij wordt vrij gebruik gemaakt van architectuurelementen uit andere tijdperken of landen. Meerdere contrasterende stijlen, materialen en kleuren kunnen in een gebouw worden verenigd. Consumentisme is sterk associatief.

Voorbeelden

voorbeeld 1-7: gebouw in postmodernistische stijl voorbeeld 2-7: gebouw in postmodernistische stijl voorbeeld 3-7: gebouw in postmodernistische stijl voorbeeld 4-7: gebouw in postmodernistische stijl voorbeeld 5-7: gebouw in postmodernistische stijl voorbeeld 6-7: gebouw in postmodernistische stijl voorbeeld 7-7: gebouw in postmodernistische stijl