Perspectiefnota 2025

De Perspectiefnota 2025 schetst op hoofdlijnen een beleidsperspectief en het financiële beeld voor 2025 en de volgende jaren. Vanaf 2026 is sprake van een financieel tekort door het uitblijven van (extra) structurele financiële rijksbijdragen. Dit wordt ook wel het 'financieel ravijnjaar' genoemd. Daar hebben alle Nederlandse gemeenten mee te maken. Dat dwingt het bestuur tot bezuinigingsmaatregelen en is teleurstellend en frustrerend voor iedereen. Tegelijkertijd voelt het bestuur de bittere noodzaak om een financieel gezonde gemeente met een sluitende begroting te blijven. Deze verantwoordelijkheid nemen past bij een betrouwbaar stadsbestuur. Dit betekent dat beslissingen, hoe pijnlijk dan ook, genomen moeten worden. Dat moet goed worden voorbereid. Voor 2025 worden nog geen bezuinigingen voorgesteld. Verder blijven we in Zoetermeer doen wat nodig is om in 2040 het Zoetermeer te zijn dat past bij onze inwoners en ondernemers.

De Perspectiefnota 2025 is via een digitaal portaal beschikbaar:

zoetermeer.begrotingsapp.nl

Huishoudboekje van Zoetermeer

In de film 'Het huishoudboekje van de gemeente Zoetermeer' leggen wij uit wat de samenhang tussen collegeprogramma, perspectiefnota, begroting, jaarverslag en jaarrekening is.