Overzicht leden Commissie Bezwaarschriften en hun dagelijkse werkzaamheden

Versie 1 februari 2024

Naam en functieDagelijkse werkzaamheden
De heer mr. L.B. Smits (voorzitter)Cassatiejurist bij het Ministerie van Financiën
Mevrouw mr. I.A. Groenendijk (vicevoorzitter)Officier van Justitie bij het Arrondissementsparket Amsterdam
Mevrouw mr. S.J.L. Crombach (lid)Wetgevingsjurist bij het ministerie van Justitie en Veiligheid
Mevrouw mr. B.G. Laarhoven (lid)Jurist (ambtenaar van Staat) bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State
De heer mr. A. Koudadi (lid)Beleidsmedewerker bij het ministerie van Justitie en Veiligheid (Directoraat-Generaal Ondermijning)
De heer mr. G.J. Broekhuis (lid)Senior juridisch adviseur bij het Bedrijfs Expertise Centrum (BEC) –gemeente Den Haag
De heer mr. L.R.M. Brouwer (lid)Wetgevingsjurist bij het ministerie van Justitie en Veiligheid
Mevrouw mr. drs. I. Helmich (lid)Rechter in opleiding bij rechtbank Midden-Nederland
De heer mr. S.J.C. Hocks (lid)Senior juridisch adviseur bij Dienst Stedelijke Ontwikkeling (DSO) – gemeente Den Haag