De locatie Oosterhage is het bedrijventerrein (ca 15 ha) aan de rand van de wijk Oosterheem. In de loop van de jaren is een aantal kavels uitgegeven en gerealiseerd, maar een groot deel ligt nog braak.

De ligging/bestemming

Het Businesspark Oosterheem is het bedrijventerrein gelegen aan de Willem Dreeslaan. Het Businesspark Oosterheem betreft kleinschalige kantoren, bedrijven en maatschappelijke en commerciële voorzieningen aan weerszijden van de Willem Dreeslaan. Het deel van de Willem Dreeslaan is voor het grootste gedeelte al bebouwd, met uitzondering van één kavel tussen Sasma en Eneco.

Kavels bedrijventerrein Oosterhage op een kaart

Kavels Oosterhage

Kavel 2b: Huygensstraat bedrijfsverzamelgebouw

Het bedrijfsverzamelgebouw bestaat uit 15 units met oppervlakten van ca. 70 m² tot ca. 210 m² bruto vloeroppervlak verdeeld over de begane grond en eerste verdieping. De bouw is begonnen in het derde kwartaal 2020. De verwachte oplevering is in het derde kwartaal van 2021.

Kavel 4: Huygensstraat

De grond is gereserveerd en de haalbaarheid van het initiatief wordt onderzocht. Indien de initiatiefnemers besluiten de grond te kopen, plaatsen we de informatie op deze website.

Kavel 5: Huygensstraat tankstation (zonder LPG/gas)

In het bestemmingsplan Bedrijventerrein Oosterhage/Businesspark Oosterheem is een locatie aangewezen voor een 'verkooppunt motorbrandstoffen', met de mogelijkheid voor een wasstraat en/of shop. Ook kan daar een horecavestiging tot maximaal 200 m² gerealiseerd worden. Verkoop van LPG (autogas) is op deze locatie niet toegestaan. De locatie ligt op de hoek van de Olof Palmelaan en Opticaweg. De ingang van het terrein komt te liggen aan de Huygensstraat.

De grond voor de realisatie van een tankstation wordt door de gemeente Zoetermeer verhuurd. Geïnteresseerde partijen hebben de gelegenheid gehad zich via een openbare procedure in te schrijven voor deze locatie. Gemeente heeft de grond verhuurd aan Kuwait Petroleum (Nederland) BV.

Stand van zaken

Realisatie van het tankstation is in de ontwikkelingsfase vertraagd.

Kavel 6a Voltastraat

Groothandel voor gebruikt en nieuw kantoormeubilair. De omgevingsvergunning is verleend. Start bouw: tweede kwartaal 2021.

Kavel 9a Van der Waalsstraat

De reserveringsovereenkomst is gesloten. Het betreft een uitbreiding van een bestaand bedrijf.

Kavel 10 Van der Waalsstraat

De grond is gedeeltelijk gereserveerd. De haalbaarheid van de initiatieven worden onderzocht. Indien initiatiefnemers besluiten om grond te kopen, plaatsen we de informatie op deze website.

Kavel 12 Zernikestraat

De grond is gereserveerd en de haalbaarheid van het initiatief wordt onderzocht. Indien de initiatiefnemers besluiten om de grond te kopen, plaatsen we de informatie op deze website.

Kavel 14 Zernikestraat

De grond is gereserveerd en de haalbaarheid van het initiatief wordt onderzocht. Indien de initiatiefnemers besluiten om de grond te kopen, plaatsen we de informatie op deze website.

Kavel 16 Zernikestraat

Deze kavel is verdeeld in drie kavels. Eén kavel is verkocht en twee zijn gereserveerd.

Kavel A is gereserveerd en de haalbaarheid van het initiatief wordt onderzocht. Kavel B (koeriersbedrijf) is verkocht. De aanvraag voor de omgevingsvergunning is ingediend. Kavel C is gereserveerd en de haalbaarheid van het initiatief wordt onderzocht.

Bestemmingsplan

Oosterhage - Businesspark Oosterheem: Regels (ruimtelijkeplannen.nl)

Op de hoogte blijven van aangevraagde omgevingsvergunningen?

Kijk op omgevingsalert.nl of installeer de Omgevingsalert app op uw mobiele telefoon en krijg een melding over wat er in uw omgeving gaat gebeuren. Bijvoorbeeld als er een vergunning is aangevraagd voor het bouwen. De app geeft ook informatie over geplande evenementen of bouwwerkzaamheden. U kunt zelf instellen welke informatie u wilt krijgen.

www.omgevingsalert.nl(externe link)

Heeft u vragen?

projectenpmv@zoetermeer.nl