De 16 woningen aan Oostergo 2-16 en 37-51 in de wijk Meerzicht zijn in slechte woon- en bouwtechnische staat. Daarom wil eigenaar woningcorporatie De Goede Woning (DGW) de woningen vervangen door nieuwbouw. Op het kaartje hieronder is aangegeven om welke woningen het gaat.

Nieuwbouwplan De Goede Woning

Het plan van DGW is om de 16 woningen te vervangen door 2 appartementengebouwen van 3 bouwlagen met in totaal 28 woningen. Dit is opgenomen in het voorlopig ontwerp van het bouwplan van DGW.

Wijziging bestemmingsplan

De huidige bestemming staat hogere woningbouw dan bestaand niet toe. DGW stelt de documenten op voor de te doorlopen procedure: een uitgebreide omgevingsvergunning. Tijdens deze procedure kunt u de documenten inzien en krijgt u de mogelijkheid om een reactie bij de gemeente in te dienen.

Inrichting openbare ruimte

De gemeente is aan het onderzoeken wat de mogelijkheden zijn voor herinrichting van de openbare ruimte rond de woningen. De voordeuren van de nieuwe woningen zullen op dit bestaande plein uitkomen.

Planning

Afhankelijk van het verloop van de procedure begint begin 2024 de sloop van de bestaande woningen. Daarna wordt het gebied bouwrijp gemaakt en begint de bouw van de woningen. Naar verwachting kunnen de nieuwe bewoners in 2025 de sleutel van hun nieuwbouwwoning in ontvangst nemen.

Participatie

Op 19 april 2023 was er een inloopbijeenkomst voor omwonenden over de plannen. Zij konden in gesprek gaan met medewerkers van DGW over het voorlopig ontwerp van het bouwplan en met medewerkers van de gemeente over de herinrichting van de openbare ruimte. Ook kregen zij inzicht in de vervolgstappen die gezet worden na deze avond. Lees hier meer informatie over de bijeenkomst. Onderaan deze pagina vindt u de informatieborden die bekeken konden worden van het voorlopig ontwerp bouwplan, de inrichting van het plein en de planning. Lees hier het sfeerverslag van de bijeenkomst.

De gemeente en DGW beoordelen de reacties in hoeverre deze kunnen worden verwerkt in de verdere planvorming. In het Eindverslag participatie gaan we specifieker in op alle vragen en opmerkingen die zijn ontvangen. Dit eindverslag wordt vastgesteld door het college van burgemeester en wethouders en ter informatie naar de gemeenteraad gestuurd. Ook wordt het gepubliceerd op deze pagina en naar de aanwezigen van de participatiebijeenkomst en de inzenders van een reactie gestuurd. Naar verwachting is dit in november/december 2023.

Meer informatie

Kijk voor meer informatie op de website van De Goede Woning: www.dgw.nl/oostergo(externe link). Hier staat ook een overzicht van veelgestelde vragen met antwoorden.