Onderhoud in Centrum

Een leefbare stad is een stad met buurten die schoon, heel en veilig zijn en waarin het aantrekkelijk is om te zijn. De gemeente werkt in uw wijk, samen met aannemers, aan een goede kwaliteit van het openbaar gebied. Dit bestaat onder meer uit wegen, straten, bomen, groenvakken, parken, watergangen en sport- en spelvoorzieningen. De gemeente kan dit niet alleen. Daarvoor is ook uw hulp nodig. Wij willen daarom samenwerken met bewoners, scholen, bedrijven en andere organisaties.

Heeft u vragen aan de gemeente over het onderhoud in uw buurt? Neem dan contact op met:

  • Ronald Kluiters, toezichthouder Centrum
  • Reinier Gillissen, projectmanager/contractmanager

U kunt hiervoor het contactformulier gebruiken of bellen naar 14 079.

Met vragen aan de wijkaannemer kunt u terecht bij:

Meer informatie

Onderhoud van de stad