In het Stadshart zijn op de volgende plaatsen onbewaakte (brom)fietsstallingen:

  • Buitenom
  • Burgemeester Wegstapelplein
  • Brusselstraat
  • Belgiëlaan
  • Luxemburglaan
  • Oostwaarts
  • Bovenlangs
  • Markt

Voor het Stadshart geldt op bepaalde tijden een fiets- en stallingsverbod. Dit is met borden aangegeven. Op sommige plaatsen (zie kaartje) geldt een 24-uurs stallingsverbod. Het verbod is ingesteld om overlast, schade en een rommelige aanblik van het Stadshart te voorkomen.