Voetbalvereniging FC Zoetermeer is opgericht in 1975 en sinds 1990 gevestigd in het sportpark aan Scheglaan 11 in Zoetermeer. Het complex van FC Zoetermeer bestaat uit het clubgebouw, was- en kleedruimtes en 4 voetbalvelden.

Nieuwbouw

Na bouwkundig onderzoek in 2018 is gebleken dat de was- en kleedruimte, die in beheer en eigendom is van de gemeente Zoetermeer, zich in slechte staat bevindt. Om deze te vernieuwen is er in 2018 een raadsvoorstel ingediend en is er budget beschikbaar gesteld om de was- en kleedruimte te vernieuwen. FC Zoetermeer heeft deze kans aangegrepen om het verouderde clubgebouw ook te gaan vernieuwen. Het nieuwe complex wordt in samenwerking tussen de gemeente en FC Zoetermeer gerealiseerd.

Ontwerp

In samenwerking met FC Zoetermeer en het ontwerpteam is een definitief ontwerp uitgewerkt. Dit ontwerp vindt u bij de documenten onderaan deze pagina.

Planning

Januari 2024: Sloop huidige gebouwen en bouw
November 2024: Afronding nieuwbouw en ingebruikname door FC Zoetermeer

Vragen?

Heeft u nog vragen naar aanleiding van bovenstaande informatie of over dit project? Deze vragen kunt u mailen naar: Projectenbureau@zoetermeer.nl.

Impressie nieuwbouw FC Zoetermeer